Triednické hodiny 

 

Trieda
Meno triedneho učiteľa
Deň
Vyuč. hodina 
O. A
PaedDr. Angela Kačurová
piatok
 5 hod.
O. B
Ing. Miroslava Adamicová
piatok

 5 hod.

I. A
Mgr. Magdaléna Bačiková
streda
5 hod.
I. B
Mgr. Jana Burcinová

piatok

5 hod.
II. A
Mgr. Eva Rothová

pondelok

5 hod.
II. B
Mgr. Anna Kelevedžievová
piatok
 5 hod.
III. A
Mgr. Róbert Jankanič
pondelok
6 hod.
III. B
Mgr. Jana Smolková

streda

6 hod.
IV. A
Mgr. Daniela Suchaničová

streda

6 hod.

IV. B

Mgr. Iveta Bujdošová

pondelok

6 hod.

V. A

Mgr. Alexandra Zápotocká
štvrtok
7 hod.

V. B

Ing. Jana Antolová
streda
6 hod.

VI. A

Mgr. Marta Michrinová
piatok
6 hod.

VI. B

RNDr. Silvia Smetanková

pondelok

7 hod.

VII. A

Ing. Adriana Šlechtová
piatok
6 hod.

VII. B

Mgr. Emília Flešárová
štvrtok
7 hod.
VIII. A
Mgr. Marta Štofirová

pondelok

7 hod.

VIII. B

Mgr. Katarína Vargová

pondelok 

7 hod.

IX. A

Mgr. Silvia Džupinová
štvrtok
7 hod.

IX. B

Mgr. Marta Slivková
piatok
 7 hod.

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove