Vyhodnotenie 5. ročníka súťaže Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov
     V pondelok 19. decembra 2016 sa v priestoroch reštaurácie Delta konalo vyhodnotenie 5. ročníka súťaže Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov, ktorý organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove. Naša škola sa zapojila do obidvoch častí.
      V kategórii výtvarných prác starších žiakov ZŠ získala Patrícia Surmajová 3. miesto. V 1. kategórii literárnych prác – próza – obsadila Petra Vasilková 1.miesto. V tej istej kategórii – poézia – získala Karolína Štofirová 1. miesto a Martin Madzin pekné 3. miesto. Všetkým oceneným patrí naše poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove