Deti deťom
 
     Dňa 14. decembra 2010 sa na našej škole konala akcia pod názvom Charity day – Deň charity. Učiteľky Anglického jazyka zadali žiakom II. stupňa úlohu, priniesť z domu drobnosti, ktorých sa dokážu zriecť – hračky, knihy, suveníry. Tieto veci sa stali tovarom, ktorý si potom kupovali deti z celej našej školy. Výber bol pestrý, tovaru nadostač, ceny prijateľné – tak sa kupovalo jedna radosť. Klubovňa, v ktorej sa celá akcia konala, pripomínala vianočné trhy. Veselo bolo najmä pri deťoch z I. stupňa – tá radosť v ich očiach, tá spokojnosť, že si môžu kupovať do ľubovôle...
     Pokladnička sa postupne napĺňala, peniažky pribúdali a nás pritom hrial pocit, že s nazbieranou sumou budeme môcť pomôcť......Ukázalo sa, že deti dokážu pomôcť aj iným deťom, dokážu sa zriecť vlastných hračiek, aby tým urobili radosť iným – spoločne sme nazbierali sumu 153,20 € a s radosťou ich odovzdáme deťom v Dome božieho milosrdenstva v Stropkove, aby si aj tam spríjemnili nielen chvíle vianočné.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove