Deti si pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu
Už dvadsaťdeväť rokov je vyhlásený 27. september za Svetový deň cestovného ruchu. Tento dátum je dňom prijatia základných stanov Svetovej organizácie cestovného ruchu a zároveň v ten deň sa súčasne končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a oficiálne sa začína na južnej pologuli. Dozvedieť sa viac o turistike a cestovnom ruchu v našom regióne sa rozhodli žiaci a vychovávateľky Školského klubu detí zo ZŠ na Konštantínovej ul. V prvých októbrových dňoch sa štyri oddelenia žiakov I. stupňa postupne vystriedali na návšteve Turistického informačného centra (TIC) Mesta Stropkov, ktoré sídli v budove MsÚ na Hlavnej ul. Deti sa na stretnutí s pracovníkom TIC najprv oboznámili so základnými pojmami: turistika, cestovný ruch, historické pamiatky, kultúrne dedičstvo atď. Hravou formou si namodelovali situáciu, keď sa ako turisti môžu zastaviť v neznámom meste, kde sa chcú ubytovať, najesť, zrekreovať a kde chcú aj niečo zaujímavé vidieť. Úlohu zvedavých turistov si potom s pracovníkom TIC vymenili a sami sa zhostili úlohy sprievodcov. Ukázali, že Stropkov a jeho okolie poznajú dobre a  pohotovo dokázali odpovedať na základné otázky o Domaši, drevených kostolíkoch, ZOO parku, stropkovskom kaštieli ......Pochopili tiež fakt, že Turistické informačné centrá fungujú na celom území SR aj v zahraničí. Odmenou za ich aktívny prístup boli venované propagačné materiály mesta, pohľadnice a drobné suveníry. V samom závere návštevy si deti spolu s vychovávateľkami ŠKD (A. Senajovou,
M. Gojdičovou, M. Jobkovou a M. Sušinkovou) urobili spoločné foto priamo
pred vstupom do TIC.
ŠKD pri ZŠ na Konštantínovej ul.
 
 
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove