Vesmírne desatoro

                     

Albert Einstein raz povedal: " Najnepochopiteľnejší fakt vo vesmíre je to, že pochopiteľný."

"Želám žiakom Vašej školy a všetkým mladým ľuďom, aby sa poznávanie sveta stalo ich záľubou a tak prispeli k pochopeniu samotného vesmíru."

                                      Prednáška doc. RNDr.  Rudolfa  Galisa PhD.
                                                          so žiakmi 6. ročníka.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove