Výlet na Duklu
            V závere školského roka sme sa so žiakmi navštevujúcimi ŠKD pri ZŠ Konštantínova zúčastnili školského výletu na Duklu. Žiaci I. stupňa majú len veľmi malé povedomie o dejinách 2. svetovej vojny v našom regióne. Aj preto témou výletu boli boje na Dukle. Naša exkurzia smerovala najskôr na vyhliadkovú vežu, kde nám o bojoch, ktoré sa odohrali na slovenskej i poľskej strane duklianskeho bojiska, porozprával veľmi milý a ústretový sprievodca. V oblasti Duklianskeho priesmyku sa nachádza 49 m vysoká vyhliadková veža, z ktorej možno pozorovať slovenskú i poľskú časť duklianskeho bojiska. Pre lepšiu orientáciu sú vo veži inštalované mapy príslušnej oblasti, ako i plány Karpatsko-duklianskej operácie.
Naše ďalšie kroky smerovali k pamätníku 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol postavený v roku 1949. Na vojenskom cintoríne v areáli pamätníka je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru, ktorí padli v bojoch Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň 1944.
Areál Duklianskeho bojiska sa rozprestiera od slovensko-poľského hraničného priechodu Dukla až po obec Kapišová. Jeho súčasťou je vojenské prírodné múzeum, ktoré bolo sprístupnené verejnosti v roku 1959. So žiakmi sme navštívili zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre v obci Vyšný Komárnik.
Výlet do dejín 2. svetovej vojny v našom regióne mal u detí veľmi dobrú odozvu, a preto by sme chceli v dejepisných exkurziách pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. V pláne máme navštíviť „Údolie smrti“ spojené s návštevou Vojenského múzea vo Svidníku.    


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove