Národná cyklistická súťaž o Pohár olympijského víťaza A. Tkáča
 
            V dňoch 11. – 12.9.2008 sa uskutočnilo okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže o Pohár olympijského víťaza A. Tkáča. Na tomto projekte sa ako hlavný poskytovateľ dotácie podieľa Ministerstvo školstva SR . Koordinátorom tejto súťaže je Slovenský zväz cyklistiky a hlavným partnerom súťaže, ktorý venoval ceny do súťaže je DEMA bicykles.
Najmladšia kategória určená pre detí materských škôl súťažila v priestoroch pešej zóny
na ulici Hrnčiarskej dňa 11.9.2008. Súťažilo sa dvoch kategóriách chlapci a dievčatá. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami a všetci účastníci dostali sladkosť. Staršia kategórie súťažili na tratiach v lyžiarskom areály Stropkov. Jednotlivé kategórie mali rôzne dĺžky trate. Taktiež víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Prví dvaja v postupových kategóriách majú možnosť postúpiť do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční na Skalke pri Kremnici.
 
 
Kategória: Mikro
1.Soňa Suchaničová
2.Sára Júlia Lelovicsová
3.Kristína Gombárová
 
Kategória: Mili
1.Jakub Čurila
2.Adam jakubov
3.Christián Gombita
 
1.Veronika Jurčišinová
2.Ajka Vaššová
3.Michaela Lešňáková
 
Kategória: Mini
1.Daniel Keselica
2.Rudolf Slivka
3.Jakub petrík
 
1.Denisa Beriková
2.Bibiana Hecková
 
Kategória: Ml.žiaci
1.Nórbert Gombita
2.Jozef Stolárik
3.Jakub Hudák
 
Kategória: St.žiaci
1.Ján Renčko
2.Maroš Vašš
3.ErikNemec
1.Veronika Korekáčová
 
Kategória: St.dorast
1.Nikola Čorbová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove