Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
 
     Na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo celkovo 18 žiakov z tried 8. a 9. ročníka našej základnej školy. Všetci absolvovali test, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na praktické preverenie vedomostí žiakov z jazykovej i literárnej oblasti, v druhej časti testu bolo úlohou žiakov pretransformovať text do požadovaného jazykového útvaru. Víťaz školského kola postupuje na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 15. novembra. Držíme palce!
Vyhodnotenie: 1.miesto : Lívia Ducárová, IX.B
                        2. miesto : Zuzana Vaššová, IX.A
                        3. miesto: Stanka Džavoronková, VIII.B
                                                    BLAHOŽELÁME!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove