43. ročník Geografickej olympiády

     Okresné kolo sa konalo 5.2.2015. Súťažilo sa v  3. kategóriách z dvoch okresov: Stropkov, Medzilaborce  a  OGY.  Spolu súťažilo 75 súťažiacich rozdelených do týchto kategórií:
G kategória -  5. ročník
F kategória - 6. a 7. ročník , 1. a 2. ročník OGY
E kategória - 8. a 9. ročník , 3. a 4. ročník OGY

 Z našej školy sa umiestnili žiaci následovne :

 G kategória (5. ročník) - 1. Martin Baluďanský ( 5. A )
                                         2. Matúš Šlechta      ( 5.A)
                                         úspešná riešiteľka: Claudia Amy Cichá  ( 5.A)

 F kategória (6. a 7. ročník, 1.a 2. ročník OGY ) - 
                                         
2. Marek Bujdoš (7.A)

 G kategória ( 8. a 9. ročník , 3. a 4. ročník OGY ) - úspešní riešitelia : 
                                          Samuel Kopolovec ( 9. B ) 
                                          Samuel Sitkanič ( 8. A )
                                          Matúš Surmaj  ( 9. B )

Výsledková listina - kategória G (5.ročník)

Výsledková listina - kategória F (6. a 7. ročník)

Výsledková listina - kategória G (8. a 9. ročník)

Všetkým  víťazom  blahoželáme a želáme  veľa úspechov v krajskom kole GO.

                                                           Extérna okresná  metodička 
                                                              
Mgr. Marta MichrinováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove