Sviečka za nenarodené deti – 2.november
           Dňa 29.10.2013 sa na našej škole prezentoval projekt Sviečka za nenarodené deti. Učitelia, žiaci, rodičia a tiež aj verejnosť v tento deň podporili život od počatia dobrovoľným príspevkom alebo zakúpením sviečky za 1€.
Na pomoc prišli žiaci VIII.B a IX.B, ktorí nielen predávali sviečky, ale aj rozdávali letáčiky a informácie okoloidúcim o projekte.
Cieľom projektu bolo spojiť spomienku na všetkých zosnulých (2. November) so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.
V týždni od 4.11. do 8.11. 2013 sme so žiakmi školy navštevovali mestský cintorín, kde sme zapálením sviečky a modlitbou spomínali nielen na nenarodené deti, ale aj na všetkých našich zosnulých príbuzných či priateľov.
Chcem poďakovať všetkým , ktorí sa zapojili do tejto akcie za ochotu a pomoc. Za Sviečku pre nenarodené deti a na podporu života sme spolu  vyzbierali 103,21 €.  
Veľké ďakujem patrí všetkým za ich štedrosť.
 
               Mgr. V. Vatehová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove