Celoštátne vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS
za šk. rok 2009/2010
CELOŠTÁTNE VYHODNOTENIE  3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010
V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v stredu 27. októbra uskutočnilo slávnostné celoštátne vyhodnotenie tohtoročných Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Hlavnú trofej – Pohár prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča – si vybojoval Banskobystrický kraj. Druhé miesto v celkovom hodnotení OFDMS 2010 po sčítaní výsledkov zo všetkých kategórií získal Košický kraj a tretie miesto Trnavský kraj.
   Okrem troch krajov, ktoré najlepšie obstáli v celkovom vyhodnotení OFDMS 2010, bol ocenený aj najlepší kraj v každej z troch kategórií – materské, základné a stredné školy. Banskobystrický kraj bol vyhodnotený ako najlepší v kategóriách materských i stredných škôl, trofej za víťazstvo v kategórii základných škôl získal Košický kraj. Okrem toho boli plaketami ocenení siedmi najaktívnejší pedagógovia a ďalší piati jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu OFDMS 2010 a čestnými uznaniami najaktívnejšie školy v každom kraji.
Najúspešnejšie kraje celkove – Pohár prezidenta Slovenskej republiky
1. Banskobystrický kraj
2. Košický kraj
3. Trnavský kraj
 
Najúspešnejší kraj v kategórii materské školy - Pohár predsedu Združenia miest a obcí Slovenska
Banskobystrický kraj
 
Najúspešnejší kraj v kategórii základné školy - Pohár ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Košický kraj
 
Najúspešnejší kraj v kategórii stredné školy – Pohár predsedu združenia samosprávnych krajov SK8
Banskobystrický kraj
 
Ocenení najaktívnejší pedagógovia pri organizácii OFDMS 2010
Dušan Hevery – MÚ odd. školstva, mládeže a telesnej kultúry, Nové Mesto nad Váhom (Trenčiansky kraj)
Roman Janiš – Gymnázium I. Kupca, Hlohovec (Trnavský kraj)
Jozef Kulfan – ZŠ Zarevúca, Ružomberok (Žilinský kraj) 
Marek Mazan – MŠ a ZŠ Svätý Peter okres Komárno (Nitriansky kraj)
Mikuláš Šimčuv – ŠZŠ internátna, Viničná 12, Fiľakovo (Banskobystrický kraj)
Svetlana Filická – MŠ Hlavná 117, Gelnica (Košický kraj)
Stanislav Motyka – ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov (Prešovský kraj)
              
Ocenení ďalší jednotlivci za aktívnu prípravu a organizáciu OFDMS 2010
Alžbeta Vinczeová – MÚ Senec, Mierové nám. 8, Senec (Bratislavský kraj)
Milan Berec – starosta obce Trenčianska Teplá (Trenčiansky kraj)
Silvia Kováčová – Spoločný obecný úrad Sereď (Trnavský kraj)
Miroslav Mlynek – MÚ odd. kultúry a športu, Nitra (Nitriansky kraj)
Dagmar Lapšanská – Železničiarska 4, Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
 
Ocenené najaktívnejšie školy
Banskobystrický kraj
MŠ M.R. Štefánika 908/40, Detva 
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
Gymnázium Jána Chalúpku, Štúrova 13, Brezno
Špeciálna ZŠ  internátna, Viničná 12, Fiľakovo 
 
Bratislavský kraj
MŠ Röntgenova 16, Bratislava 
ZŠ Tbiliská4, Bratislava 
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 
 
Košický kraj
MŠ J. I. Barča 140, Pozdišovce
ZŠ Jamník 184, Jamník
Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice 
Špeciálna ZŠ Kováčska 12, Gelnica 
 
Nitriansky kraj
MŠ Zvolenská 23, Nitra 
ZŠ Plášťovce 634
Obchodná akadémia Inovecká 2041, Topoľčany
Špeciálna ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Ul. Pod Kalváriou 941, Topoľčany
 
Prešovský kraj 
ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov 
 
Trenčiansky kraj
ZŠ s MŠ, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom 
ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 
Špeciálna ZŠ, Športovcov 1461, Púchov 
 
Trnavský kraj
Sídlisko Sever, ul. Česká 1453, Galanta 
ZŠ s MŠ Ružindol
Športové gymnázium J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava 
Špeciálna ZŠ slovenská, Školská 399, Jelka
 
Žilinský kraj
MŠ Litovelská ulica 605, Kysucké Nové Mesto 
ZŠ Oslobodenia 165, Belá pri Varíne 
Gymnázium J.M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca 
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok

 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove