Súťaž z anglického jazyka „Spelling Competition“
 
              21. apríla 2016 sa stretli žiaci z piateho a šiesteho ročníka, aby si zmerali sily v obľúbenej súťaži pod názvom „Spelling Competition“ a predviedli tak svoje jazykové zručnosti a znalosti anglických slov a hlások. Každý zo súťažiacich mal za úlohu dopĺňať chýbajúce hlásky v slovách, nájsť chyby v slovách a napísať ich správne, usporiadať písmenká tak, aby vytvorili slovo, zapísať správne počuté slová a zistiť, ktoré písmená majú spoločné a napokon bezchybne zaznamenať hláskované slová. Vyučujúce anglického jazyka Mgr. Alexandra Zápotocká a Mgr. Katarína Vargová nemali ľahkú úlohu pri určení prvých troch miest, pretože žiaci boli veľmi šikovní a pri zrátaní bodov u viacerých nastala bodová zhoda. O vedúcich umiestneniach, ktoré boli odmenené vecnými cenami, sa preto muselo rozhodovať v roztrelovom kole.
              Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže za snahu a blahoželáme víťazom.
 Výsledky:
 I. kategória - 5. ročník:     1. miesto -Timea Sisková
                                             2. miesto - Katarína Pšarová
                                             3. miesto - Pavol Džopko
II. kategória - 6. ročník:     1. miesto - Matúš Šlechta
                                             2. miesto - Mária Smetanková
                                             3. miesto - Erika Lajčinová
III. kategória – žiaci, ktorí žili v krajine, v ktorej sa hovorí anglicky:
                                              1. miesto - Claudia Amy Cichá
                                              2. miesto - Jakub Berík 
                                               
                                                          Mgr. Katarína Vargová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove