14. február je deň svätého Valentína

        Zvyk posielať na sv. Valentína pohľadnice ako prejavy sympatií má anglosaské korene. Prvú „valentínku” vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila najmä v 19. storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne.
          Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom  prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale aj možnosťou opätovne vyjadriť priazeň blízkym - rodičom, súrodencom, priateľom, kamarátom..... Dúfame, že naša Valentínska pošta urobila radosť mnohým z Vás.  
          Nezabudnime však , že takáto šanca sa nám ponúka každýdeň nielen na sv. Valentína.
                                                                         Žiacky parlament


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove