Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried

Každoročne žiaci našej školy pripravujú svoje triedy na čas vianočný. Snažia sa vyzdobiť vlastnou kreativitou priestory celej školy. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo dvanásť tried. Od štvrtého po deviaty ročník. Hlavným bodom hodnotenia bol kreatívny, vlastnoručne vymyslený stromček. Každá trieda si odniesla domov sladkú odmenu Prvé miesta boli ocenené aj hodnotnejšími darčekmi.
  1. miesto – VI.B
  2. miesto - VIII.B
  3. miesto - VII.B
Cena poroty – IV.A


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove