Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza do dverí. Oslovuje všetky deti dobrotivým slovom, váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. Že lepšieho viacej bolo? To vás deti chváli, Mikuláš Vám do oblôčka kladie sladké dary.
              Aj k nám takto 6. decembra zavítal svätý Mikuláš spolu s anjelíkmi a čertíkmi. Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. Deň 6. december je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je považovaný za patróna detí.
              Žiaci v škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho pekné pesničky a básničky. Zastavil sa v každej triede druhého stupňa, rozdal Mikulášsku poštu a sladkosti. Nedočkaví boli tí na prvom stupni, všetci sa tešili na darčeky, cukríky i drobnosti. Za básničku či pesničku Mikuláš rozdával sladkosti, čertíci mastili žiakov uhlím a anjelíci rozdávali radosť. Každý sa s ním rád odfotil. Zažite s nami tú atmosféru prostredníctvom fotografií....

         

Milí žiaci,

v pondelok 5. decembra 2016 sa o 14:00 hodine uskutočnilo hodnotenie tried v súťaži o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu, ktorú vyhlásil žiacky parlament. Každá trieda bola niečím výnimočná a tak porota v zložení pani učiteľka Marta Slivková, pani učiteľka Katarína Vargová a pani družinárka Milada Jobková mali nesmierne ťažkú prácu. Nakoniec o tom svedčí aj množstvo udelených cien:

1. miesto – V.A a IX.A
2. miesto – IV.A a VIII.B
3. miesto - VI.B

Všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili ďakujeme a víťazom gratulujeme.
Fotogalériu si môžete pozrieť tu...
 

     

Aj malí vedia robiť veľké veci
Čas pred najkrajšími sviatkami v roku sa priam núka k tomu, aby sme sa zmenili na obetavých ľudí svojou pomocou tým ktorí ju potrebujú. Obetavými sa tentoraz stali naši žiaci prinesením nepotrebných predmetov či hračiek zo svojich domácností aby nimi pomohli. Že ako sa to dá? Všetko ide pod taktovkou našich jazyčníc alias učiteliek anglického jazyka. Z donesených predmetov pripravili predajnú akciu Charity day v školskej klubovni, všetko za symbolické ceny. V stredu 30.11.2016 žiaci Základnej školy na Konštantínovej ulici svojim nákupom prispeli na dobrú vec, kedy aj malí vedia robiť veľké veci.  Na tomto ročníku akcie sa vyzbieralo 424,-€. Za to veľká vďaka patrí žiakom, rodičom, učiteľom i zamestnancom našej školy!
Vyzbierané eurá budú použité na charitatívny účel o ktorom Vás budeme informovať. Už teraz na nás myslíte keď budete upratovať a nepotrebné veci nevyhadzujte!
  

Image

Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     Na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo celkovo 18 žiakov z tried 8. a 9. ročníka našej základnej školy. Všetci absolvovali test, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na praktické preverenie vedomostí žiakov z jazykovej i literárnej oblasti, v druhej časti testu bolo úlohou žiakov pretransformovať text do požadovaného jazykového útvaru. Víťaz školského kola postupuje na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 15. novembra. Držíme palce!
Vyhodnotenie: 1.miesto : Lívia Ducárová, IX.B
                        2. miesto : Zuzana Vaššová, IX.A
                        3. miesto:  Stanka Džavoronková, VIII.B
                                                    BLAHOŽELÁME!

Image

Návšteva Tokajíka

          V novembri sme si my, žiaci 9. ročníka, pripomenuli 2. svetovú vojnu v Tokajíku. Navštívili sme múzeum, pamätník, nasadli do tanku, či vyskúšali chytiť si zbrane. Výlet sme si užili, no zároveň sme sa preniesli do doby vojny a uvedomili si, že život v mieri nie je samozrejmosťou. Ďakujeme pani učiteľke Michrinovej a pani učiteľke Kačmárovej za tento krásny zážitok.
Žiaci 9.A, 9.B

Image

           V piatok, 21.októbra 2016, navštívili našu školu vzácni hostia: veľvyslanec Taiwanu Larry R. L. Tseng zastupujúci Taipei Representative Office Bratislava s manželkou a asistentom Ethanom Chenom, europoslanec Ing. Ivan Štefanec, PhD., M.B.A. spolu so svojou asistentkou Mgr. Renátou Bzdilovou, PhD. a za vedenie mesta viceprimátor Ing. Dušan Lukáč. Škola zíslala dar v podobe interaktívnej tabule, ktorú budú žiaci využívať vo vyučovacom procese.  ďakujeme.

Pozrite si fotogalériu tu.

 SRDEČNÁ VĎAKA  ZA:

 Ďakovný list od Ing. Štefanca, MBA, PhD., poslanca Európskeho parlamentuZáložka ako posol priateľstva

Olympiáda v anglickom jazyku

Black friday v školskej knižnici

Medzinárodný deň školských knižníc - čítajte viac

Na exkurzii v múzeu

Kúzelná show Harryho Pottera

KRPAŤÁK

Exkurzia do Užhorodu

Návšteva planetária 

Veda môže byť aj dobrodružstvo a zábava

Po stopách dukelských bojov


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Letný tábor - Jaslo  

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:30

 –

14:15

8. hodina

14:20

 –

15:05 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:00

Termíny prázdnin na školský rok 2016/2017

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove