Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na našej novej webovej stránke:
www.zs3sp.edupage.sk 

 

Image

Nikola šuhaj

      Predprázdninový a predvianočný čas sme prežili naozaj originálne. Vo štvrtok 21.12.2017, uznajte, komu by zišlo na um učenie a keďže naši učitelia sú veľmi chápaví, zorganizovali pre nás návštevu DJZ v Prešove. Tam sme sa stali svedkami krásneho príbehu odohrávajúceho sa na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, kde sa narodil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Nádherný slovenský muzikál na nás zapôsobil nielen množstvom krásnych piesní, skvelých tancov, ale aj dokonalosťou hereckých výkonov.
                                                                                                                            2.stupeň ZŠ

Image


Každoročne žiaci našej školy pripravujú svoje triedy na čas vianočný. Snažia sa vyzdobiť vlastnou kreativitou priestory celej školy. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo dvanásť tried. Od štvrtého po deviaty ročník. Hlavným bodom hodnotenia bol kreatívny, vlastnoručne vymyslený stromček. Každá trieda si odniesla domov sladkú odmenu Prvé miesta boli ocenené aj hodnotnejšími darčekmi.

1. miesto – VI.B

2. miesto - VIII.B

3. miesto - VII.B

Cena poroty – IV.A

Image

 
KRPAŤÁK - 26.10.2017 
 

Viac fotografií si môžete pozrieť na pripravovanej stránke našej školy:  www.zs3sp.edupage.sk

Výlet na hrad Čičva
 
Šarkaniáda  - 06.10.2017

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove