Jana z Arku

 
      Jana z Arku vďačí za svoju slávu krátkemu romantickému životu a patetickej smrti. Vďaka zásahu počas storočnej vojny proti Anglicku sa stala hrdinkou Francúzska.
Prehlasovala, že je poslom Boha. Ten ju poveril úlohou dosadiť na trón skutočného kráľa Francúzska a vyhnať Angličanov z Francúzska. V roku 1430, po neúspešnom obliehaní Paríža, ju zajali Burgunďania a predali ju Anglickej vláde. Cirkevný súd v Rouene ju odsúdil za kacírstvo a čarodejníctvo. Dňa 30. mája 1431 vykonali popravu upálením. Svedkovia jej popravy tvrdili, že jej srdce nezhorelo. V roku 1456 ju katolícka cirkev rehabilitovala a roku 1920 vyhlásila za svätú. Odvtedy ju Francúzi uctievajú aj ako svoju národnú hrdinku.
     Na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky vznikol aj pôvodný slovenský muzikál a na jednej z jeho repríz v DJZ v Prešove sa dňa 03.05.2016 zúčastnili žiaci IX.A, IX.B a VIII.A. Herecké a spevácke výkony ocenili v závere obrovským potleskom. Ich návrat domov bol plný radosti a nadšenia z príjemne stráveného dňa.

Pravopisná olympiáda
 
     Dňa 27.04.2016 sa v priestoroch ZŠ Mlynská konalo okresné kolo Pravopisnej olympiády. Boj žiakov s pravopisnými javmi vyhodnocovala porota v zložení: Mgr. V. Poláková – predsedníčka poroty, PhDr. M. Lukáčová – členka poroty, Mgr. E. Kopolovcová – členka poroty.
Žiaci našej ZŠ dosiahli vynikajúce výsledky.
 
  1. kategória (5.-7.roč.):  1. miesto – Aneta Ducárová, VII.B
                                        2. miesto – Petra Vasilková, V.A
                                        3. miesto – Karolína Štofirová, V.A,
                                                           Martin Baluďanský, VI.A
 
      2. kategória (8.-9.):         3.miesto – Marek Bujdoš, VIII.A
 
Výhercom blahoželáme, za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Image

                   Žiaci našej školy sa v tento deň vybrali na vychádzku do jarnej prírody, ktorá ponúka kvitnúcu krásu. Mysleli na ochranu jarnej prírody, preto si pripravili rukavice a vrecia na odpadky. Cesta ku slovenskému dvojkrížu na Horbky bola naozaj krásna a aj počasie bolo pekné. Pri potôčiku pod úpätím kopca sa ukázalo, že tam ľudia nezodpovedne nahádzali rôzne veci. Nazbierali sme spolu 4O vriec odpadu. Nechali sme ich na kraji cesty a požiadali Službu mesta Stropkov o ich odvezenie. Ďakujeme za spoluprácu.

Image

 
              21. apríla 2016 sa stretli žiaci z piateho a šiesteho ročníka, aby si zmerali sily v obľúbenej súťaži pod názvom „Spelling Competition“ a predviedli tak svoje jazykové zručnosti a znalosti anglických slov a hlások. Každý zo súťažiacich mal za úlohu dopĺňať chýbajúce hlásky v slovách, nájsť chyby v slovách a napísať ich správne, usporiadať písmenká tak, aby vytvorili slovo, zapísať správne počuté slová a zistiť, ktoré písmená majú spoločné a napokon bezchybne zaznamenať hláskované slová. Vyučujúce anglického jazyka Mgr. Alexandra Zápotocká a Mgr. Katarína Vargová nemali ľahkú úlohu pri určení prvých troch miest, pretože žiaci boli veľmi šikovní a pri zrátaní bodov u viacerých nastala bodová zhoda. O vedúcich umiestneniach, ktoré boli odmenené vecnými cenami, sa preto muselo rozhodovať v roztrelovom kole.
              Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže za snahu a blahoželáme víťazom.
 Výsledky:
 I. kategória - 5. ročník:     1. miesto -Timea Sisková
                                             2. miesto - Katarína Pšarová
                                             3. miesto - Pavol Džopko
II. kategória - 6. ročník:     1. miesto - Matúš Šlechta
                                             2. miesto - Mária Smetanková
                                             3. miesto - Erika Lajčinová
III. kategória – žiaci, ktorí žili v krajine, v ktorej sa hovorí anglicky:
                                              1. miesto - Claudia Amy Cichá
                                              2. miesto - Jakub Berík 
                                               
                                                             Mgr. Katarína Vargová

ImageBeseda s pánom Baluďanským
 

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórií Z5 a Z9. Naši piataci získali krásne umiestnenie:
1. miesto Pavol Džopko2. miesto získala žiačka Karolína Štofirová gratulujeme!


 

Okresné kolo dejepisnej olympiády

9. februára sa v ZŠ Mlynská v Stropkove uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Žiaci našej školy sa svojimi výsledkami zaradili medzi najúspešnejších v okrese. V kategórii F (6. ročník) získala 1. miesto Mária Smetanková, v kategórii D (8. ročník) sa na 1. mieste umiestnil Viktor Mačuga a na 3. mieste Marek Bujdoš, v kategórii C (9. ročník) si vybojoval 1. miesto Samuel Sitkanič. Srdečne blahoželáme!

Rozprávkové vretienko
                Okresné kolo v umeleckom prednese rozprávok sa konalo 7. apríla 2016 a naša vďaka patrí Anete Ducárovej zo VII.B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii. Blahoželáme!

Úspešní aj na OK HK

Dňa 23.03.2016 sa v reprezentačných priestoroch mesta Stropkov uskutočnila okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
Víťazi školského kola nesklamali ani tam a získali pekné umiestnenia:
II. kategória poézia -  Chiara Štiavnická 3.miesto
III. kategória próza – Adam Bujdoš 2.miesto
                      
poézia - Diana Viktória Cimbová 3.miesto. 
                                                                    
 Blahoželáme! 

  
Matematická olympiáda – okresné kolo

Na okresnom kole matematickej olympiády zožali naši žiaci v tomto školskom roku fantastické úspechy:

kategória Z5:
1. miesto – Pavol Dźopko
2. miesto – Karolína Štofirová

 kategória Z6:
3. miesto – Claudia Amy Cichá
3. miesto – Martin Baluďanský
úspešný riešiteľ – Matúš Šlechta

kategória Z7:
1. miesto – Aneta Ducárová

kategória Z8:
1. miesto – Viktor Mačuga
úspešný riešiteľ – Lívia Ducárová 
                                         
 
kategória Z9:
úspešný riešiteľ – Martin Milták 


Jednotka za 500 mozgov
Nenechaj svojho mozgožrúta hladovať!

         Mozgožrút je aplikácia pre smartfóny a tablety. Pomocou www.bezkriedy.sk sa dopracuješ k aplikácii a v nej použiješ rovnaké heslo ako na stránke bezkriedy. Touto aplikáciou žiak získava prostredníctvom hravého učenia denne potravu pre svojho Mozgožrúta. Hra je založená na pravidelnosti, opakovaní a zábave. Nemala by ti zabrať viac ako 15 minút. Mozgožrút zatiaľ obsahuje 4 moduly: Matematiku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Prírodovedu/Biológiu. Zábavné grafické a obsahové spracovanie aplikácie, súťaženie so spoluhráčmi a prepojenie so systémom výučby vytvárajú pre deti atraktívnu pomôcku pre upevnenie si vedomostí zo školy.
         A to všetko bez akéhokoľvek zásahu alebo nadpráce učiteľa. 
Jednotku si pýtaj od učiteľa informatiky! 

Pozri návod na stiahnutie aplikácie: https://youtu.be/WLPu6LWZzjo

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:30

 –

14:15

8. hodina

14:20

 –

15:05 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:00

Termíny prázdnin na školský rok 2015/2016

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove