Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na našej novej webovej stránke:
www.zs3sp.edupage.sk 

                                                                       Vážení rodičia predškolákov,

      srdečne Vás pozývame aj s Vašimi ratolesťami na Deň otvorených dverí na našej škole.  Dvere do Rozprávkového sveta s bohatým programom a prekvapeniami sa otvoria
v nedeľu 18.03.2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

    Tešíme sa na Vás!                                                                       

 

 

 
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
            16. januára 2018 sa najlepší angličtinári z okresov Stropkov a Svidník stretli v Centre voľného času Svidník, kde sa konalo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Medzi súťažiacimi boli aj naši žiaci Petra Vasilková a Pavol Jecuško. Víťazkou za okres Stropkov v kategórii 1A, žiakov 6. a 7. ročníka, sa stala Petra Vasilková. Víťazom za náš okres sa stal v kategórii 1B, žiakov 8. a 9. ročníka, Pavol Jecuško. V celkovom hodnotení za oba okresy obsadil skvelé tretie miesto. Srdečne blahoželáme k výborným výsledkom!
                                                                                                                                    Mgr. K. Vargová
 
     „Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva. A kto sa rád díva, krásne veci poznáva...“
     Predvianočný čas mali možnosť niektorí žiaci zažiť naozaj rozprávkovo. Dňa 20.12.2017 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove konala súťaž Rozprávkové vretienko, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí postúpili zo školského kola. Úspešnejší sme boli v II. kategórii, kde Katarína Glinská svojou interpretáciou rozprávky vybojovala nielen pre seba, ale aj pre školu 1. miesto.
                                                                                                           Blahoželáme a ďakujeme!

Image

Nikola šuhaj

      Predprázdninový a predvianočný čas sme prežili naozaj originálne. Vo štvrtok 21.12.2017, uznajte, komu by zišlo na um učenie a keďže naši učitelia sú veľmi chápaví, zorganizovali pre nás návštevu DJZ v Prešove. Tam sme sa stali svedkami krásneho príbehu odohrávajúceho sa na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, kde sa narodil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Nádherný slovenský muzikál na nás zapôsobil nielen množstvom krásnych piesní, skvelých tancov, ale aj dokonalosťou hereckých výkonov.
                                                                                                                            2.stupeň ZŠ

Image


Každoročne žiaci našej školy pripravujú svoje triedy na čas vianočný. Snažia sa vyzdobiť vlastnou kreativitou priestory celej školy. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo dvanásť tried. Od štvrtého po deviaty ročník. Hlavným bodom hodnotenia bol kreatívny, vlastnoručne vymyslený stromček. Každá trieda si odniesla domov sladkú odmenu Prvé miesta boli ocenené aj hodnotnejšími darčekmi.

1. miesto – VI.B

2. miesto - VIII.B

3. miesto - VII.B

Cena poroty – IV.A

Image

 
KRPAŤÁK - 26.10.2017 
 

Viac fotografií si môžete pozrieť na pripravovanej stránke našej školy:  www.zs3sp.edupage.sk

Výlet na hrad Čičva
 
Šarkaniáda  - 06.10.2017

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove