Dňa 12.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Mladých záchranárov Civilnej ochrany na Domaši. Našu školu reprezentovali dva tímy – ZŠ Konštantínova A (Claudia Cichá, Katarína Pšárová, Norbert Antoš, Matúš Šlechta) a tím B (Erika Lajčinová, Natália Sidorová, David Viet, Lukáš Ličko). Súťažiaci sa popasovali s topografiou, vedomostnými testami, streľbou zo vzduchovky, civilnou ochranou, ktorá zahŕňala balenie evakuačnej batožiny, varovné signály a obliekanie figuríny v prípade zamorenia. Ďalej museli zvládnuť podať prvú pomoc a uhasiť malý požiar. V boji desiatich družstiev tím A skončil na 2. mieste a tím B na 5. mieste. Za tieto skvelé výsledky patrí vďaka Mgr. Džupinovej, ktorá týchto osem dobrodruhov počas školského roka pripravovala.
Claudia Cichá 7.A

Okresné kolo Pravopisnej olympiády

        Okresné kolo Pravopisnej olympiády sa konalo dňa 27.04.2017 v priestoroch ZŠ Mlynská v Stropkove. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a ich úlohou bolo čo najlepšie zvládnuť diktát plný rôznych pravopisných javov. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 49 žiakov zo šiestich škôl Stropkovského okresu. Našu školu reprezentovali desiati žiaci a dosiahli sme 90% úspešnosť.
 Vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách:
  1. kat. (5.-7.roč.): 3.miesto: Radko Vojček, V.A
  2. kat. (8.-9.roč.): 2.miesto: Samuel Sokol, VIII.B 
                           3.miesto: Marek Bujdoš, IX.A
 Vyhodnotenie za jednotlivé ročníky:
5. roč.: 2.miesto: Radko Vojček, V.A
            3.miesto: Sebastián Luberda, V.A
 
6. roč. 1.miesto: Karolína Štofirová, VI.A
                           Petra Vasilková. VI.A
 
7. roč. 2.miesto: Natália Sidorová, VII.A
        
8. roč. 1.miesto: Samuel Sokol, VIII.B
 
9. roč. 2.miesto: Marek Bujdoš, IX.A
 
 
     Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvahu popasovať sa so slovenčinou a víťazom blahoželáme!!!
            Biologická olympiáda, kategória E (Poznaj a chráň) bola tohto roku zameraná na synantropné organizmy, teda rastliny a živočíchy ľudských sídlisk, a na krasy a jaskyne. Žiaci súťažili v náročnom obvodnom kole tejto olympiády, ktoré sa konalo na CZŠ sv. Petra a Pavla 29. marca 2017, v odbornosti botanika, zoológia a geológia. Ani tento rok nás naši biológovia nesklamali a pretavili svoju prípravu, snahu a vedomosti na vynikajúce výsledky. V odbornosti botanika sa víťazom stal Viktor Mačuga a v odbornosti zoológia prvenstvo získal Samuel Jobko, obaja z IX.B triedy. Srdečne blahoželáme a držíme palce pri výskume a príprave na krajské kolo.

                                                                              Mgr. K. Vargová
                                                                                                       
Ďalšie úspechy našich žiakov


Naši žiaci získali krásny  úspech na obvodnom kole matematickej olympiády:
6.ročník:
1. miesto – Samuel Džopko, IV.A
                2. miesto – Karolína Štofirová, VI.A
7.ročník: 1. miesto – Martin Baluďanský, VII.A
8.ročník: 1. miesto – Aneta Ducárová, VIII.B
                1. miesto – Samuel Sokol, VIII.B
         Srdečne gratulujeme!

 

Krásny úspech našich žiakov
Dňa 16. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili na obvodnom kole Fyzikálnej olympiády. V kategórii E- získali krásne umiestnenie: 1. miesto – Viktor Mačuga z IX.B a 2. miesto – Ondrej Brendza z IX.A. Srdečne gratulujeme!


Image

Spelling Competition

26. apríl 2017 bol pre piatakov a šiestakov dňom súťažným. Tí, ktorí sa kamarátia s anglickou abecedou a radi sa hrajú s písmenkami sa zúčastnili súťaže v hláskovaní – Spelling Competition. Spolu ich bolo 19 a súťažili v troch kategóriách. V písomnej časti sa súťažiaci pasovali s úlohami, v ktorých dopĺňali chýbajúce písmená do slov, dávali písmená do správneho poradia a opravovali nesprávne napísané slová. V posluchovej časti súťaže zisťovali ktoré sú spoločné hlásky dvojíc slov a zapisovali zložité neznáme anglické slovíčka. Niektorým sa darilo viac, iným menej, ale všetci si určite zaslúžia pochvalu za predvedené výkony.
Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami. Pripájame výsledkovú listinu podľa jednotlivých kategórií a zopár fotografií.
Kategória 1A - 5. ročník:
1. miesto: Sebastián Luberda /5.A/
2. miesto: Gabriela Soóšová /5.B/
3. miesto: Kristiána Micheľová /5.A/

Kategória 1B - 6. ročník:
1. miesto: Petra Vasilková /6.A/
2. miesto: Sára Siváková /6.B/
3. miesto: Timea Sisková /6.B/

Kategória 1C - žiaci, ktorí žili v krajine, v ktorej sa hovorí anglicky:
1. miesto: Grace Ann Semančíková /5.B/
2. miesto: Adam Opitz /5.A/

 

 

 

Image
Koľko jazykov vieš , toľko krát si človekom                                    


 


 

Slávik Slovenska 2017 - školské kolo

Okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska 2017

Výsledková listina zberu papiera

Návšteva čističky odpadových vôd v Stropkove

Obvodné kolo Chemickej olympiády - výsledková listina

Deň otvorených dverí na bazéne

 Rozprávková noc v knižnici s Andersenom

Okresné kolo HK


„Slovníky z reality“


Posedenie pri samovare

Rozprávkový DOD na našej škole

Jarná súťaž „O najkrajšiu jarnú nástenku“

Obvodné kolo Pytagoriády P3 - P8

Lyžiarsky výcvik

45. ročník Geografickej olympiády kategórie E, F, G (ZŠ a OG)

VALENTÍNSKA POŠTA

Vzácna návšteva na našej škole     

 Ďakovný list od Ing. Štefanca, MBA, PhD., poslanca Európskeho parlamentu

Správaš sa bezpečne na internete?

Karneval na I. stupni - fotogaléria

Aj malí vedia robiť radostné Vianoce

Školské kolo Geografickej olympiády – 45. ročník

Týždeň aktívnej angličtiny aj s Mikulášom

Aj do nultých tried prišiel Mikuláš

Mikuláš zavítal aj k nám do školy.....

Záložka ako posol priateľstva

Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda v anglickom jazyku

Black friday v školskej knižnici

Medzinárodný deň školských knižníc - čítajte viac

Na exkurzii v múzeu

Kúzelná show Harryho Pottera

KRPAŤÁK

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:30

 –

14:15

8. hodina

14:20

 –

15:05 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:00

Termíny prázdnin na školský rok 2016/2017

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove