RIADITEĽSTVO ZŠ Konštantínova 1751/64 v Stropkove
oznamuje rodičom predškolákov, že od 3. apríla 2017
sa uskutoční 
ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka
v čase od 13.oo do 17.oo hodiny v priestoroch ZŠ.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
TEŠÍME SA NA VÁS


 

Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do jazykovej súťaže pod názvom „Môj slovník z reality“, ktorú vyhlásil portál jazykovevzdelavanie.sk. Ich úlohou bolo vytvoriť trojpísmenkový slovník. Ku každému písmenku abecedy si mali vybrať 19 slovíčok vo zvolenom cudzom jazyku ( všetci naši súťažiaci si vybrali angličtinu ), preložiť príslušné slovíčko do slovenského jazyka, doplniť ho obrázkom a krátkou vetou alebo frázou. Aj keď sa zadanie javilo spočiatku jednoduché, súťažiaci mali plné ruky práce, keď chceli, aby ich výtvor bol čo najlepší. Ukážky ich prác, ako aj samotných autorov slovníkov si môžete pozrieť na fotografiách. Sú nimi: Sofia Bodnárová a Timea Cviklíková (5. B), Martin Madzin (6. A) a Tamara Horňáková (7. A).
 Výsledky súťaže budú známe koncom apríla, tak im držme spoločne palce!
Naši žiaci dosiahli v tomto školskom roku fantastické úspechy.  Všetkým srdečne blahoželáme a
            Biologická olympiáda, kategória E (Poznaj a chráň) bola tohto roku zameraná na synantropné organizmy, teda rastliny a živočíchy ľudských sídlisk, a na krasy a jaskyne. Žiaci súťažili v náročnom obvodnom kole tejto olympiády, ktoré sa konalo na CZŠ sv. Petra a Pavla 29. marca 2017, v odbornosti botanika, zoológia a geológia. Ani tento rok nás naši biológovia nesklamali a pretavili svoju prípravu, snahu a vedomosti na vynikajúce výsledky. V odbornosti botanika sa víťazom stal Viktor Mačuga a v odbornosti zoológia prvenstvo získal Samuel Jobko, obaja z IX.B triedy. Srdečne blahoželáme a držíme palce pri výskume a príprave na krajské kolo.

                                                                              Mgr. K. Vargová
                                                                                                       
Ďalšie úspechy našich žiakov


Naši žiaci získali krásny  úspech na obvodnom kole matematickej olympiády:
6.ročník:
1. miesto – Samuel Džopko, IV.A
                2. miesto – Karolína Štofirová, VI.A
7.ročník: 1. miesto – Martin Baluďanský, VII.A
8.ročník: 1. miesto – Aneta Ducárová, VIII.B
                1. miesto – Samuel Sokol, VIII.B
         Srdečne gratulujeme!

 

Krásny úspech našich žiakov
Dňa 16. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili na obvodnom kole Fyzikálnej olympiády. V kategórii E- získali krásne umiestnenie: 1. miesto – Viktor Mačuga z IX.B a 2. miesto – Ondrej Brendza z IX.A. Srdečne gratulujeme!


Image

Na obvodnom kole Chemickej olympiády získali naše žiačky krásne umiestnenie:

1. miesto – Sára Polivková – IX.B
2. miesto – Adriána Škurlová – IX.B
Úspešnou riešiteľkou bola aj Tamara Macinská – IX.A
Srdečne gratulujeme!

  


Obvodné kolo Chemickej olympiády - výsledková listina

Image

     Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci so Školským úradom v Stropkove usporiadalo v kaštieli a jeho reprezentačných priestoroch dňa 22.03.2017 okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Rečnícky talent všetkých súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v troch kategóriách. V každej kategórii mala zastúpenie aj naša škola, a to na základe výsledkov školského kola.
Umiestnenie našich žiakov na OK HK :
1.kat. próza:    2.miesto: Viktória Želinská
2.kat. poézia –  2.miesto: Kristiána Micheľová, V.A
                    3.miesto: Adelka Vrabľová, V.A
          próza -  2.miesto: Karolína Štofirová, VI.A
Blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme!

Image

 Ďakovný list od Ing. Štefanca, MBA, PhD., poslanca Európskeho parlamentu

Správaš sa bezpečne na internete?

Karneval na I. stupni - fotogaléria

Aj malí vedia robiť radostné Vianoce

Školské kolo Geografickej olympiády – 45. ročník

Týždeň aktívnej angličtiny aj s Mikulášom

Aj do nultých tried prišiel Mikuláš

Mikuláš zavítal aj k nám do školy.....

Záložka ako posol priateľstva

Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda v anglickom jazyku

Black friday v školskej knižnici

Medzinárodný deň školských knižníc - čítajte viac

Na exkurzii v múzeu

Kúzelná show Harryho Pottera

KRPAŤÁK

 

 

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:30

 –

14:15

8. hodina

14:20

 –

15:05 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:00

Termíny prázdnin na školský rok 2016/2017

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove