Náš dlho očakávaný výlet do Bratislavy sa začal vo štvrtok 26. mája krátko po polnoci. O jednej ráno od  ZŠ Konštantínova vyrazili dva autobusy so žiakmi 5. B, 6. A, 6. B a 8.A triedy. Cesta bola dlhá , náročná, ale aj zábavná. Prestávky  nás osviežili, takže sme toho do rána v autobuse veľa nenaspali. Hneď po príchode do hlavného mesta sme absolvovali prehliadku Parlamentu SR, kde nás privítal pán poslanec  Miroslav Krajkovič, ktorý nás spolu s naším sprievodcom oboznámil s históriou parlamentu. Overili sme si naše vedomosti z občianskej výchovy o štátnych symboloch a pozreli sme si zasadaciu miestnosť výboru pre európske záležitosti, v ktorej sme mali možnosť rozprávať s jej predsedom. Keďže v čase našej návštevy neprebiehalo zasadnutie vlády, mali sme možnosť nahliadnuť do rokovacej miestnosti a obzrieť si ju zblízka. Od parlamentu smerovali naše kroky na neďaleký Bratislavský hrad. Tu sme okrem množstva umeleckých diel videli aj repliku svätoštefánskej koruny a kto mal odvahu a chuť, mohol sa pokochať výhľadom na Bratislavu z veže hradu. V našej prehliadke mestom sme pokračovali k Prezidentskému palácu a vytúženú prestávku sme si dopriali v prezidentskej záhrade. Odtiaľ sme si to namierili uličkou pod Michalskou bránou do Starého mesta, ktoré na nás dýchalo už letnou turistickou atmosférou. Do ubytovne sme dorazili v podvečerných hodinách. Po večeri a krátkom oddychu sme ešte zvládli prehliadku Slavína, ktorý v tme a svetle reflektorov pôsobil tajomne. Druhý deň sme hneď po raňajkách vyrazili do Televízie Markíza. Obzreli sme si štúdiá, z ktorých sa vysielajú Televízne noviny, Predpoveď počasia, Reflex a Teleráno. Vyskúšali sme si obsluhu televíznej kamery a nazreli do miestnosti réžie vysielania. Pred nami bola ešte návšteva hradu Devín, na ktorom sme si okrem prehliadky a výhľadu na Dunaj mohli vyskúšať streľbu z luku, výrobu dobových zbraní a zahrať šach na historickej šachovnici. Z Devína boli už naše kroky ľahšie, pretože nás čakalo nákupné centrum – posledný bod programu.
     Unavení, ale plní zážitkov sme nasadli do autobusov a tešili sa domov. Pán šofér Šak nás so svojimi kolegami bezpečne doviezli domov, za čo im veľmi pekne ďakujeme a tiež ďakujeme aj našim učiteľkám za nezabudnuteľný výlet a starostlivosť.
                                                              Žiaci 5.B, 6. A, 6. B a 8. A 

Image

            Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (no nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého Východného bloku) sa oslavuje od roku 1952.
            Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viaceré vlády vo svojich krajinách zaviedli takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a súčasne poukázať na problémy dotýkajúce sa detí na celom svete. Nie je úplne jasné, prečo sa práve 1. jún vybral ako MDD, no tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac, ako 21 krajinách.
            V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. Žiaci našej školy strávili MDD v prírode.

Image

 

Dňa 10. mája 2016 sa žiaci 4.A a 4. B triedy spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do planetária v Prešove. Návšteva bola naplánovaná po osvojení si vedomostí o planéte Zem a Slnečnej sústave v rámci predmetu prírodoveda. Cieľom exkurzie bolo zopakovanie si vedomostí z tematického celku, upevňovanie si predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou.

    V prvej časti návštevy planetária sa žiaci pomocou filmovej projekcii oboznámili a zopakovali vedomosti o pohyboch Zeme a o dôsledkoch, ktoré tieto pohyby vyvolávajú, o slnečnej sústave a Slnku. Najzaujímavejšou časťou bola návšteva planetária. Žiaci v prítmí mohli obdivovať nočnú oblohu posiatu hviezdami, najvýznamnejšie súhvezdia severnej oblohy a pozorovať zdanlivý pohyb planét a Mesiaca. Po odbornej prednáške bolo zaradené pozorovanie tmavých škvŕn na Slnku ďalekohľadmi na terase planetária. Návštevu planetária sme ukončili diskusiou, počas ktorej žiaci kládli svoje zvedavé otázky pracovníkovi hvezdárne. Ciele exkurzie boli naplnené, šťastlivo sme sa vrátili domov.

Školský výlet: Betliar a Ochtinská aragonitová jaskyňa

Trinásta komnata - výchovný koncert 

Beseda s pánom Baluďanským

Deň Zeme očami štvrtáka


Súťaž z anglického jazyka „Spelling Competition“

Biologická olympiáda - „Poznaj a chráň“

Deň Zeme 2016

Jana z Arku

Otvorené školské majstrovstvá v plávaní -
Bardejov - 11. 05. 2016


Jarný zber papiera - 11.04.2016 – výsledková listina

Otvorené školské majstrovstvá v plávaní – Memoriál Klaudie Hockovej

 Prijímacie pohovory v školskom roku 2015/2016

Jednotka za 500 mozgov
Nenechaj svojho mozgožrúta hladovať!

         Mozgožrút je aplikácia pre smartfóny a tablety. Pomocou www.bezkriedy.sk sa dopracuješ k aplikácii a v nej použiješ rovnaké heslo ako na stránke bezkriedy. Touto aplikáciou žiak získava prostredníctvom hravého učenia denne potravu pre svojho Mozgožrúta. Hra je založená na pravidelnosti, opakovaní a zábave. Nemala by ti zabrať viac ako 15 minút. Mozgožrút zatiaľ obsahuje 4 moduly: Matematiku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Prírodovedu/Biológiu. Zábavné grafické a obsahové spracovanie aplikácie, súťaženie so spoluhráčmi a prepojenie so systémom výučby vytvárajú pre deti atraktívnu pomôcku pre upevnenie si vedomostí zo školy.
         A to všetko bez akéhokoľvek zásahu alebo nadpráce učiteľa. 
Jednotku si pýtaj od učiteľa informatiky! 

Pozri návod na stiahnutie aplikácie: https://youtu.be/WLPu6LWZzjo

 

Aj tento rok Vám umožnila naša škola prístup do virtuálnej knižnice na žiacky portál www.bezkriedy.sk. Získavate prístup do Digitálnej učebnice, v ktorej sa momentálne nachádza vyše 16 000 učebných materiálov. Vyučujúci Vám môže veľmi jednoducho posielať učebné materiály, oznamy, domáce úlohy a iné. S Digitálnou učebnicou však môžete pracovať aj samostatne, stačí sa prihlásiť. Samolepky s prihlasovacími údajmi obdržíte od triedneho učiteľa.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:30

 –

14:15

8. hodina

14:20

 –

15:05 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:00

Termíny prázdnin na školský rok 2015/2016

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove