Spelling Competition

          V roku 1925 sa v Amerike konala po prvý krát súťaž v hláskovaní Spelling Bee. O jej úspechu svedčí aj fakt, že národné finále sa vysiela v televízii za obrovskej sledovanosti divákov. Hláskovanie sa dostalo dokonca aj nafilmové plátna vo filme Akeelah.
          Súťaž v hláskovaní anglických slov má v našej škole tiež niekoľkoročnú tradíciu. Aj keď sa nedá porovnávať s jej originálnou podobou, čo do rozsahu a popularity, určite nemôžeme jej účastníkom uprieť snahu a odhodlanie. 30. mája 2013 žiaci 5. až 9. ročníka našej školy „bojovali“ s anglickými slovíčkami a ich rôznymi podobami statočne a odhodlane. Tohoročného zápolenia sa zúčastnilo 40 žiakov v piatich kategóriách. Každého súťažiaceho čakal test, v ktorom mali za úlohu dopĺňať hlásky, dávať písmená do správneho poradia a tvoriť slová z daných písmen. V tzv. posluchovej časti súťaže súťažiaci zapisovali im neznáme slová. Vzhľadom k tomu, že „píš ako počuješ“ v angličtine neplatí, pri niektorých slovách boli sami prekvapení, čo všetko „počuli“.
          Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami. Pripájame výsledkovú listinu podľa jednotlivých kategórií.

5. ročník:
1. miesto Henrich Čeledinský
2. miesto Nicolas Semančík
3. miesto Marek Bujdoš
 
6. ročník:
1. miesto Júlia Rezska
2. miesto Victótia Kočanská
3. miesto Kristína Škubliková
 
7. ročník:
1. miesto Katarína Bujdošová
2. miesto Barbora Vereščáková
3. miesto Samuel Kopolovec
 
8. ročník:
1. miesto Sabína Jalčová
2. miesto Claudia Gorzadová
3. miesto Bibiána Madejová
 
9. ročník:
1. miesto Patrícia Fakačová
2. miesto Zuzana Rusinková
3. miesto Klára Jobková
 
Víťazom srdečne blahoželáme.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove