Deň učiteľov pod sieťou
Stalo sa už peknou tradíciou, že posledný piatok v marci sa stretávajú pedagogickí zamestnanci na spoločnom podujatí, ktoré organizuje Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove, na volejbalovom turnaji „O pohár riaditeľky školy“. Tento turnaj sa koná každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov. Nebolo tomu inak ani 26. marca 2010, kedy sa konal už XII. ročník turnaja.
Na turnaji sa zúčastnilo deväť družstiev, ktorí reprezentovali ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, CZŠ Stropkov, ZŠ Bukovce, ZŠ Havaj, ZŠ Kolbovce, Gymnázium Stropkov a ABC CVČ Stropkov. Z organizačných dôvodov turnaj prebiehal v troch telocvičniach – v telocvični ZŠ Konštantínova a ZŠ Mlynská a športovej hale SOŠ v Stropkove. V každej telocvični súťažili tri družstvá a víťazi z každej skupiny sa stretli na finále v telocvični organizátorov.
Presné podania, prihrávky a zaujímavé výmeny priniesli napínavé, no často i zábavné situácie. Po niekoľkých hodinách nastal čas na krátky oddych a obedňajšiu prestávku. Po nej sa odohralo finále, do ktorého postúpili družstvá zo ZŠ Havaj, ABC CVČ Stropkov a Gymnázia Stropkov. V príjemnej športovej atmosfére a po perfektných výkonoch víťazmi  XII. ročníka sa stalo družstvo ABC CVČ, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo gymnázia a tretí boli pedagogickí zamestnanci z Havaja. Riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková, ktorá stála pri zrode tejto jedinečnej akcie, zablahoželala všetkým – víťazom aj porazeným. Vyjadrila poďakovanie všetkým zúčastneným, ale aj riaditeľom všetkých zúčastnených škôl, že umožnili svojim kolegom stráviť takýto športový deň, ale tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave turnaja. Všetkých hrial pocit, že  si v dnešnej uponáhľanej dobe našli na seba čas, dokázali sa zabaviť a povzbudiť k výborným športovým výkonom.  
Na záver riaditeľka zaželala všetkým spoločne veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia a vyjadrila želanie, aby sa všetci na takomto vydarenom podujatí stretli opäť o rok.
Historický čas sa počíta na stáročia, čas našej práce na minúty, hodiny, ktoré sú mozaikou niekoľkých desaťročí. Zamestnanci škôl nášho regiónu čas tohto piatku využili na vzájomné obohatenie sa o nové zážitky, skúsenosti a príjemné chvíle, ktoré nám pomohli aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti a problémy každodenného života.

Výsledková listina 12. ročníka mixvolejbalu


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove