Školské kolo Pytagoriády - kategórie P3 a P4
Termín konania: 10.12.2013
Miesto konania: Školská jedáleň


Výsledková listina Pytagoriády:

Školské kolo Pytagoriády - kategórie P5 - P8
Termín konania: 11.12.2013
Miesto konania: Školská jedáleň
5. ročník - postupujúci žiaci - 1. miesto - Samuel Sokol, 5.B
                                           2. miesto - Sofia Jakubová, 5.A
                                           3. miesto - Aneta Ducárová, 5.B
                                                            Tomáš Šafranko, 5.A
                                           4. miesto - Martin Gonos, 5.B
6. ročník - postupujúci žiaci - 1. miesto - Marek Bujdoš, 6.A
                                           2. miesto - Adam Reňák, 6.B
                                                            Henrich Čeledinský, 6.B
                                           3. miesto - Samuel Jobko, 6.B
                                           4. miesto - Lívia Ducárová, 6.B
                                                           Ondrej Brendza, 6.A
7. ročník - postupujúci žiaci - 1. miesto - Samuel Sitkanič, 7.A
                                           2. miesto - Alexandra Lehocká, 7.A
                                           3. miesto - Antónia Rudyová, 7.A
                                                            Adam Bujdoš, 7.A
                                                            Dominika Antošová, 7.A
8. ročník - postupujúci žiaci - 1. miesto - Alžbeta Bujdošová, 8.A
                                           2. miesto - Martina Marušáková, 8.A
                                           3. miesto - Andrea Vaššová, 8.A
                                                            Lukáš Džavoronok, 8.A
                                                            Samuel Kopolovec, 8.A

                                                       
                                                    


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove