Poďakovanie
 
            Srdečne ďakujem za pozvanie Mgr. Michrinovej a žiakov VIII.A a VIII.B na besedu pri príležitosti Dňa Zeme. Počas nej sa pozvaní žiaci oboznámili s poznatkami a témami ako kozmické teleso, jej poslanie vo vesmíre, kozmických susedoch a vplyve vesmírnych telies na nás.
Zvlášť si cením aktivitu žiakov a ich pedagóga vo forme exkurzie a spoločných pozorovaní. Prajem veľa úspechov pri vašom ďalšom bádaní a vzdelávaní.
 
22.04.2010                                                    Mgr. Daniel Baloďanský
 
 
 
A my sa chceme tiež týmto poďakovať Mgr. Baloďanskému za prijatie pozvania a za dlhoročnú spoluprácu. Srdečná vďaka.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove