TANEČNÍCI SÚŤAŽILI NA REGIONÁLNEJ PREHLIADKE
     Dňa 16.05.2012 sa v divadelnej sále mesta Stropkov uskutočnila regionálna prehliadka ľudového a moderného tanca pod názvom VO VÍRE TANCA. Cieľom tejto prehliadky bolo podporiť rozvoj detských a mládežníckych skupín folklórneho a nefolklórneho tanca. Súťaž bola rozdelená na dve samostatné časti. V prvej sa predstavili detské skupiny a krúžky v ľudovom tanci, v druhej tanečné skupiny v akomkoľvek žánri moderného tanca. Na tejto prehliadke sa zúčastnil aj náš detský tanečný súbor - Motýlie krídla, pričom sme získali aj krásne umiestnenia. V ľudovom tanci s choreografiou „ Červený kacheľ“ sme sa umiestnili v striebornom pásme. Strieborné pásmo sme získali aj v modernom tanci s choreografiou „ Veselé srdiečka “. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok a sme šťastní, že naša práca priniesla vytúžené ovocie.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove