19. november – Svetový deň prevencie týrania detí
 
          Tento deň bol vyhlásený Svetovou ženskou organizáciou WWS (the World Women Summit) v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je pripomenúť, že aj deti majú svoje práva pred všetkými formami násilia. Pretože sú bezbranné a nemôžu sa brániť, treba im pomáhať a dávať veľa lásky. Je však mnoho detí, ktoré tento pocit nepoznajú. Možno je v našom okolí oveľa viac týraných detí, ako si vieme predstaviť. No často sa voči takýmto situáciám staviame ľahostajne a radšej ich nevidíme. Mali by sme im však venovať viac pozornosti, vedieť pomôcť alebo aspoň vedieť, na koho sa s tým problémom obrátiť. Nie každé dieťa má to šťastie vyrastať v harmonickej rodine plnej lásky. Mnohé žijú v podmienkach nezáujmu, domáceho násilia, či už psychického alebo fyzického. Niektoré však neuniknú ani týraniu a zneužívaniu. Preto o nich treba hovoriť nahlas a nebáť sa ukázať, že o nich vieme. Týka sa to aj nás.
 
        Na Slovensku sa stáva obeťami domáceho násilia až 600 detí ročne. Aj u nás existujú neziskové organizácie, ktoré vykonávajú prevenciu proti týraniu detí a organizujú rôzne kampane či verejné zbierky. Svetový deň prevencie týrania detí je v kalendári 19. novembra a my sme si ho pripomenuli besedou žiakov 8. A triedy s psychologičkou Mgr. Zuzanou Bičejovou, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove