Detský slávik

Vo februári sa v ŠKD uskutočnila spevácka súťaž s názvom „Detský slávik“. Súťažiaci spievali svoje obľúbené ľudové pesničky. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci speváci sa snažili zaspievať, čo najlepšie. Nakoniec si prvenstvo vyspievala Miriam Bučková, na druhom mieste sa umiestnila Alica Olčáková a tretia skončila Miroslava Čaklošová.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove