Prehľad konzultačných hodín, ktoré môžu rodičia využiť v prípade potreby:

Meno vyučujúceho

Deň

Čas
Adamicová Miroslava, Ing.
pondelok
1300 – 1400
Antolová Jana, Ing.
pondelok
1300 – 1400 
Bačiková Magdaléna, Mgr.
pondelok
1300 – 1400
Bujdošová Iveta, Mgr.
streda
1130 – 1230
Burcinová Jana, Mgr. 

utorok

 1300 – 1400
Džupinová Silvia, Mgr.
pondelok
1330 – 1430
Flešárová Emília, Mgr.

utorok

1300 – 1400

Jankanič Róbert, Mgr.
utorok
1230 – 1330
Kačmárová Ľubica, Mgr.

štvrtok

1330 – 1430
Kačurová Angela, PaedDr.
pondelok
1300 - 1400
Kelevedžievová Anna, Mgr.
piatok

 1130 – 1230

Michrinová Marta, Mgr.
štvrtok
1330 – 1430
Rothová Eva, Mgr.
streda
1230 – 1330
Senajová Alena, PaedDr.

streda

 1400 – 1500

Slivková Marta, Mgr.
streda
1300 - 1400
Smetanka Martin, PaedDr.
streda
1000 – 1100
Smetanková Silvia, RNDr.
štvrtok
1300 - 1400
Smolková Jana, Mgr.
štvrtok
1130 – 1230
Spišák Ľubomír, Mgr.

streda

1000 - 1530

Suchaničová Daniela, Mgr.
streda
1300 - 1400
Šlechtová Adriana, Ing. 
streda
 1330 – 1430
Štofira Peter, PaedDr.
štvrtok

1330 – 1430

Štofirová Marta, Mgr.
streda
1300 - 1400
Vargová Katarína, Mgr.
pondelok
 1230 – 1330
Vatehová Veronika, Mgr.
streda
1400 – 1430
Zapotocká Alexandra, Mgr.
streda
1230 – 1330


 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove