Podporený projekt Po stopách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
V rámci grantového programu Nadácie Orange zameraného na netradičné vyučovanie na školách s názvom Školy pre budúcnosť 2010/2011 do ktorého som sa svojím projektom zapojila pod názvom Po stopách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO uspel v konkurencii všetkých predložených projektov a bol schválený finančný dar vo výške 1000€.
Zámerom môjho projektu bola postupná návšteva pamiatok kultúrneho dedičstva u nás na východnom Slovensku. V rámci školského výletu sme navštívili Spišský hrad. Podporením projektu cez naše hodiny vlastivedy v Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove sme navštívili historické mesto Levoču po ktorej nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám pútavo rozprávala o histórii, predstavila nám námestie, radnicu, klietku hanby, kostol sv. Jakuba a múzeum o živote Levočskej bielej pani. Tak sme spolu so žiakmi dospeli k zodpovedaniu otázok, spoznali sme jadro historickej Levoče a určite sme sa dozvedeli a videli nezabudnuteľné historické poznatky. Naša ďalšia cesta viedla do mesta Bardejov. Aj tu našou úlohou bolo so staršími spolužiakmi vypracovanie úloh o histórii Bardejova. Mestom nás sprevádzala sprievodkyňa v dobovom kostýme, priblížila nám život v meste, pútavo rozprávala o jednotlivých domoch na námestí, prešli sme radničné múzeum kde sa nachádzajú jedinečné exponáty tej doby. Zaujímavá bola bazilika sv. Egídia, zvony pred bazilikou s vlastnými menami. Na záver prehliadky historickým Bardejovom naše kroky viedli po hradbách mesta. Ďalšie naše potulky pokračovali do unikátnych drevených kostolíkov v obci Ladomírová a Bodružal. Už pri samotnom vstupe do týchto stavieb nás oslovila samotná vôňa stavby a celková atmosféra. Žiaci si posadali do lavíc a sprievodkyňa nám celú stavbu priblížila z nahrávky. Z nej sa žiaci mohli dozvedieť o každej časti kostolíka, o jeho rekonštrukcii a terajšom využití. Mohli sa prejsť aj do zadnej časti stavby a prezrieť si zvonicu, kde sa dodnes zvony poháňajú ručne. Potulky v tento deň pokračovali aj do dreveného kostolíka v Bodružali, kde nás privítala príjemná sprievodkyňa a hovoreným slovom nám priblížila celú históriu stavby. Žiaci si v laviciach zapisovali poznatky a pýtali sa zaujímavosti o stavbe a jej terajšom využití.
Všetky naše potulky po stopách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sme zaznamenávali do kroník v každom navštívenom múzeu a taktiež do našej triednej kroniky vlastivedy.
Prišiel záver projektu, kde sme si spoločne pripravené otázky z vypracovaných odpovedí zodpovedali. Môžeme s hrdosťou povedať, že takto získané vedomosti o našej histórii zostanú našimi určite dlhšie, ako keby sme si ich len naštudovali z učebnice. Boli to príjemné a nezabudnuteľné hodiny vlastivedy strávené po stopách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácia Orange.
Celý projekt trval počas mesiacov máj – jún 2011 a vďaka skvelej odozve žiakov, rodičov a kolegýň plánujem v takomto vlastivednom projekte pokračovať aj v budúcnosti      
                                                                    Mgr. Jana Smolková
                                                                    
   autorka projektu


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove