„Peniaze nerobia človeka šťastným, ale upokojujú ho...“
          V tomto duchu sa konala v piatok 3. mája 2013 na našej škole beseda s riaditeľkou pobočky UniCredit Bank Slovakia v Bratislave Mgr. Martou Chachaľákovou .  Banka je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na „obchod peňazí“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov, poskytovanie úverov, sprostredkovanie ďalších bankových operácií – napr. prevod peňazí, výkon inkasa...). Bankový zisk vzniká zjednodušene povedané tak, že sa za vklady vyplácajú úroky a za úvery sa úroky vyberajú – rozdiel je zisk.
          Bankovníctvo má elektronickú budúcnosť. Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie produktov a služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. Tieto produkty a služby môžu zahŕňať prijímanie depozitov, požičiavanie, vedenie účtov, finančné poradenstvo, elektronické preplácanie účtov a pod.
Pani magistra ponúkla žiakom pútavú besedu  o bankách, o produktoch banky určených práve žiakom, o stavebnom sporení a tiež upozornila žiakov na rozdiely medzi bankovými a nebankovými inštitúciami, pretože naši žiaci sa danými témami zaoberajú už dávnejšie, a to nielen na hodinách Občianskej náuky, ale aj na hodinách predmetu Mladý matematik.
         
No a čo dodať na záver? Máme za sebou ďalšiu akciu, kde sa nám podarilo spojiť príjemné s užitočným. Príjemné bolo stretnúť sa s pracovníčkou z praxe v trochu inom, neformálnom prostredí a užitočné bolo získať nové informácie a poznatky na témy, ktorá nás veľmi zaujímajú.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove