Karneval žiakov 5.-9. ročníka
          Dňa 30.01.2014 sa o 16:00 hod. si mohli žiaci II. stupňa zatancovať na karnevale. Najprv sa však predviedli vo svojich maskách. Že to boli masky rôznorodé, môžete posúdiť sami. Či išlo o masky jednotlivcov alebo kolektívnu masku. Porota v zložení: Ing. Renáta Obšajsníková - zástupkyňa pre II. stupeň, Mgr. Ľubomír Spišák – výchovný poradca, Mgr. Veronika Vatehová – učiteľka II. stupňa, Sára Polivková – za žiacky parlament a Tatiana Gundziková – za rodičov mala veľmi ťažkú prácu. Po naozaj veľmi dôkladnom uvážení dospela k tomuto rozhodnutiu:
kolektívna maska – 1. miesto – IX.A                                  
                               2. miesto – VI.A
                               3. miesto – VIII.B
cena poroty – V.B
individuálna maska 1. miesto – Jakub Vorobeľ, IX.B
                                  2. miesto – Peter Vidiščák, V.A
                                  3. miesto – Kristína Škublíková, VII.B
cena poroty – Diana Hricová, Maroš Marcinčák, VII.A
Víťazom srdečne gratulujeme!!!!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove