Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov a OR SAŠŠ Stropkov
 
Výsledková listina
 
Obvodné kolo v šachu ZŠ, SŠ
 
Dňa: 7.11.2008
Miesto: ZŠ Konštantínova
 
Kategória: ZŠ – chlapci
1.Dávid Kosť – ZŠ Konštantínova
2.Marek Kosť – ZŠ Konštantínova
3.Peter Kuľbaga – ZŠ Mlynská
 
Kategória: ZŠ – dievčatá
1.Štefánia Bučková – ZŠ Bukovce
2. Valéria Štefancová – ZŠ Havaj
3.Andrea Drotárová – OGY
 
Kategória: ZŠ – družstvá
1.ZŠ Havaj
2.ZŠ Mlynská
3.ZŠ Kolbovce
 
Kategória: SŠ – chlapci
1.Jozef Vasilko – Gymnázium Stropkov
2.Pavol Dyľ – SOŠ Hviezdoslavova
3.Dávid Grešlík – SOŠ Hviezdoslavova
 
Kategória: SŠ – dievčatá
1.Anna Dyľová - Gymnázium Stropkov
2.Terézia Paňková - Gymnázium Stropkov
 
Kategória: SŠ – družstvá
1.Gymnázium Stropkov
2.SOŠ Hviezdoslavova
3.SOŠ Hlavná
 
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove