Návšteva metropoly Šariša

 

            V chladný piatkový deň, 24. novembra 2014, sme navštívili naše krajské mesto Prešov. Cieľom našej návštevy bolo spoznanie histórie a pamiatok tohto mesta, za sprievodu a odborného výkladu našich pani učiteliek Marty Slivkovej, Kataríny Vargovej a našej pani asistentky Márie Zajarošovej. Pred budovou divadla Jonáša Záborského sme sa dozvedeli aké boli dejiny tohto miesta, neskôr mesta a čo v ňom môžeme nájsť v súčasnosti. Prechádzali sme pešou zónou. Cestou sme spoznávali známe Prešovské budovy a sochy. Zastavili sme sa v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorý je metropolitnou katedrálou. Dozvedeli sme sa akú mala históriu táto stavba, čo zažívali v minulosti gréckokatolícky veriaci, čo zobrazuje ikonostas a ďalšie časti tohto chrámu, v ktorom sa nachádzajú sarkofágy blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku a verná kópia Turínskeho plátna. Cestou do františkánskeho kostola sv. Jozefa, sme míňali krásne zreštaurovaný Klobušiského palác. Vo františkánskom kostole nás zaujala jedinečná výstava relikvií svätých a blahoslavených. Dozvedeli sme sa viac o barokovom slohu a histórii tohto kostola. Po občerstvení v cukrárni sme počúvali odborný výklad a prechádzali parkom v ktorom je Pamätník Červenej armády a Neptúnova fontána. Smerovali sme k Prešovskej radnici pri ktorej je Prešovský anjel sochára Pončáka, ktorý má chrániť Prešov. Spoznali sme neskorogotickú Caraffovu väznicu a Rákocziho palác a navštívili sme Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, postavený v gotickom slohu, s centrálnym barokovým oltárom. Pri pamätníku Prešovských jatiek na rohu evanjelického lýcea sme sa dozvedeli o hroznom osude 24 evanjelických mešťanov a zemepánov, ktorí zomreli za svoju vieru. Pri tomto pamätníku sa modlil pápež Ján Pavol II. na znak zmierenia medzi katolíkmi a evanjelikmi v roku 1995. Socha tohto pápeža „kráča“ smerom ku kostolu sv. Mikuláša a pripomína tak  významnú návštevu tohto mesta. Skôr ako sme sa premiestnili k poslednému cieľu našej exkurzie, ku synagóge, spoznali sme barokové súsošie, ktoré Prešovčania volajú Trojica, v skutočnosti to je panna Mária s dieťaťom a svätými, nazývaná Immaculata. Krásna ortodoxná židovská synagóga postavená v maurskom štýle, bola pre nás niečím nezvyčajným. Sprievodkyňa nám porozprávala o pohnutej histórii prešovských židov, o ich náboženstve, zvykoch a sviatkoch. Prezreli sme si zaujímavé exponáty, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou ich života. Po množstve zaujímavých informácií sme sa išli najesť a zahriať do obchodného centra. Hoci bol veterný a mrazivý deň, prežili sme spolu príjemné chvíle, o čom svedčí aj veselý návrat domov, do nášho rodného mesta.                                                                                    
                                                                              Žiaci VIII.B a IX.B



Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40











 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove