Výlet na hrad Čičva
            Na kopci nad bývalou obcou Podčičva (dnes časť obce Sedliská) sa nachádzajú zrúcaniny hradu Čičva asi 13 km od Humenného. Na hrad je možné vystúpiť buď priamo po schodoch od rieky popri zachovalej budove bývalého zemplínskeho archívu alebo cez dedinu po ceste až k hradu. Zrúcanina je zaujímavá hlavne oblúkovitými miestnosťami a obrovskými vežami. V súčasnosti na hrade prebiehajú sanačné opravy.
            26. septembra sme sa so žiakmi navštevujúcimi ŠKD vybrali v popoludňajších hodinách na tento stredoveký hrad. Naše kroky viedli od kostola, popri budove bývalého zemplínskeho archívu až na hradný kopec. Odtiaľ sa nám naskytol krásny výhľad do okolia. Deti kládli množstvo otázok, týkajúcich sa života na takomto stredovekom sídle. Najviac ich zaujala informácia, že na hrade Čičva sa vydávala Alžbeta Báthory (známa ako krvavá grófka). Okrem zaujímavostí týkajúcich sa života na stredovekom hrade zistili, na čo slúžia turistické značky a ako sa majú pohybovať po turistických chodníkoch.
Výlet sa vydaril, počasie nám prialo, a tak sme si sľúbili, že navštívime ďalší hrad v našom regióne.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove