Obvodné kolo v basketbale žiačok základných škôl - výsledková listina
 
 
Dátum: 11.2.2009
Miesto: ZŠ Konštantínova Stropkov
Kategória: dievčatá
 
 
            Turnaja sa zúčastnili tri družstva, hrali systémom každý s každým. Víťaz postupuje na krajské kolo, prvé tri družstvo dostali diplomy a trofeje.
 
Rozlosovanie turnaja:
 
1.ZŠ Konštantínova Stropkov
2.ZŠ Mlynská Stropkov
3.ZŠ Havaj
 
Zápasy turnaja:
 
1. ZŠ Mlynská Stropkov             -           ZŠ Havaj                                   36:0
2. ZŠ Konštantínova Stropkov   -           ZŠ Mlynská Stropkov                10:12
3. ZŠ Havaj                                -           ZŠ Konštantínova Stropkov       10:14
 
Poradie turnaja:
 
1.miesto ZŠ Mlynská Stropkov
2.miesto ZŠ Konštantínova Stropkov
3.miesto ZŠ Havaj
 
 
 
Obvodného kola v basketbale chlapcov ZŠ - výsledková listina
 
 
Dátum: 13.2.2009
Miesto: ZŠ Konštantínova Stropkov
 
 
            Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali každý s každým. Víťazi zo skupín hrali o prvé miesto, druhí hrali o tretie miesto. Prvé tri družstva dostali diplomy a víťazné trofeje. Víťaz postupuje do krajského kola.
 
Skupina A:                                                     Skupina B:
1.ZŠ Mlynská Stropkov                                       1.ZŠ Konštantínova Stropkov
2.ZŠ Havaj                                                          2.ZŠ Hrnčiarska Stropkov
3.Gymnázium Stropkov                                      3.CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
 
Zápasy skupina A:    
1. ZŠ Havaj                  -            Gymnázium Stropkov                2:24
2. ZŠ Mlynská Stropkov -          ZŠ Havaj                                    14:4
3. Gymnázium Stropkov -         ZŠ Mlynská Stropkov                11:9
 
Zápasy skupina B:
1. ZŠ Hrnčiarska Stropkov -             CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov       0:8
2. ZŠ Konštantínova Stropkov -       ZŠ Hrnčiarska Stropkov                  24:4
3. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov - ZŠ Konštantínova Stropkov           10:6
 
o 3.miesto
ZŠ Konštantínova Stropkov       -   ZŠ Mlynská Stropkov               14:10
 
o 1.miesto
Gymnázium Stropkov    -        CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov     15:6
 
Poradie turnaja:
1.miesto Gymnázium Stropkov
2.miesto CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
3.miesto ZŠ Konštantínova Stropkov
4.miesto ZŠ Mlynská Stropkov
 
Výsledky spracoval: Stanislav Motyka
                                                                       Mgr. Tatiana Spišáková
                                                                                 riaditeľka školy              


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove