Vážené slávnostné zhromaždenie, vážené dámy a páni, pán vedúci odboru školstva, milí žiaci.

     V dnešný deň, 3. september 2007, sa v celej našej republike otvorili brány škôl a školských zariadení, aby uvítali svojich žiakov a okolo 50 000 malých školáčikov spolu so svojimi rodičmi nesmelo kráčajú po chodbách za svojimi učiteľmi.
     Rozmýšľala som, čo vám na začiatku školského roka povedať. Mal by byť v našom živote iný ako roky minulé, pretože všetko, čo budeme robiť, všetko, čo prežijeme spoločne, by malo byť lepšie ako to, čo sme doteraz prežili. To by si určite priala aj naša nebohá pani riaditeľka Mgr. Marta Prokopičová, ktorá nás tak náhle opustila. Preto vás prosím, aby sme si minútou ticha uctili jej večnú pamiatku a poďakovali jej za všetko, čo pre školu urobila. Ďakujem.
     Milí žiaci,
po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste prežili v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych, ste dnes opäť prekročili prah školy. Ste plní očakávania a predsavzatia a vyzbrojení radami svojich rodičov a veríte, že práve tento školský rok bude pre vás úspešný a naplní vašu snahu po neustálom hľadaní zmyslu života. Chcem vás ubezpečiť, že aj v tomto školskom roku všetci naši učitelia a vychovávateľky spolu s vami sa budú snažiť vytvoriť prostredie ľudskosti, tvorivosti, tolerancie, vhodné pre prácu i mimovyučovaciu činnosť. Verím, že pekné teplé leto zregenerovalo sily vám - žiakom, ale aj učiteľom
a vychovávateľom a pomohlo nám všetkým zhlboka sa nadýchnuť do nového školského maratónu.
     Milí žiaci, vstúpte do nového školského roka s nohami pevne na zemi, ale očami a mysľou obrátenými za tými, čo sa rodí, čo kvitne do krásy a dosahuje harmóniu.
     Dnešný deň chcem zvlášť privítať vás milí rodičia a poďakovať vám za dôveru a uznanie našej pedagogickej práce, lebo ste dnes priviedli k nám to najcennejšie - vaše ratolesti, synčekov a dcéry.
V mene vedenia školy a všetkých zamestnancov vám sľubujem, že vynaložíme celé svoje pedagogické majstrovstvo a svoje bohaté skúsenosti, aby sme z týchto detičiek vychovali aj s vašou pomocou šikovných žiakov a inteligentných mladých ľudí. Pre mnohých to bude ťažký začiatok, ale sme tu, aby sme boli v každej chvíli nápomocní.
     Milí prváčikovia, prajem vám, aby ste si tu našli len tých najlepších kamarátov a pani učiteľka a pán učiteľ nech od dnešného dňa je vašou druhou mamou a druhým otcom.
V tomto školskom roku máme v nultom ročníku 13 žiakov a ich triednou učiteľkou je Mgr. Magdaléna Lehocká. V 1. A triede je triednou učiteľkou
Mgr. Daniela Suchaničová a v 1.B triede Mgr. Peter Kurty. Všetkým vám prajem len to najlepšie a prijmite malú pozornosť od svojich veľkých spolužiakov.
     Na záver by som chcela popriať všetkým pedagógom, vychovávateľkám, kuchárkam, upratovačkám a školníkom pevné zdravie a veľa šťastia v práci v novom školskom roku 2007/2008.

                                                                      Mgr. Tatiana SpišákováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove