NOC S BIBLIOU
 
     Dňa 10.12.2010 o 21.00 hod. sa uskutočil prvý ročník celoslovenskej akcie NOC S BIBLIOU, ktorej cieľom bolo bližšie spoznať Ježiša cez Sväté písmo. Akcia sa začala svätou omšou o 21:00 hod. v kaplnke na CZS Svätého Petra a Pavla. Súčasťou tejto akcie bola biblická prednáška
s ThDr. PhDr. Danielom  Slivkom, PhD., maratón čítania Svätého písma, výtvarné stvárnenie Biblie, filmové spracovanie Biblie, nočná adorácia, svätá omša, krížová cesta a telemost s Rádiom Lumen. Akcia bola určená pre žiakov základných škôl našej farnosti. Vítaní boli aj ich rodičia. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci z našej školy: Barbora Zakovičová, Mária Šmajdová, Alexandra Lehocká, Júlia Rezska, Frederika Kočišová, Júlia Fiľarska, Simona Čengerová. Každý si odniesol bohaté duchovné zážitky. Bola to super nočná akcia.
 
 
                                                                                 Mgr.Mária Zajarošová
                                                                                          katechéta


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove