BESEDA SO ŠKOLSKOU PSYCHOLOGIČKOU
Žiaci sa v októbri zúčastnili na besede „Rešpektujeme sa“ so školskou psychologičkou. Beseda bola zameraná na prevenciu agresívneho správania a šikanovania. Žiaci rozdelení do skupín podľa veku sa aktívne zapájali do psychohier a úloh, ktoré pre nich pripravila školská psychologička. V rôznych modelových situáciách si deti vyskúšali ako správne riešiť konflikt. Hry boli zamerané aj na rozvoj empatie, aby deti boli schopné vcítiť sa do pozície toho komu je ubližované. Pri nácviku rolových hier sa deti naučili ako postupovať pri šikanovaní a ako by sa mohli ako kolektív ubrániť. Tieto aktivity majú význam aj na rozvoj a zocelenie kolektívu a taktiež na vlastné sebapoznanie. Väčšina aktivít prebiehala hravou a zábavnou formou.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove