MOJA KNIHA

Žiaci v priebehu septembra zhotovovali v ŠKD svoje vlastné knihy. Svoje kresbičky doplňali príbehom, ktorý si sami vymysleli. Výsledkom ich tvorivosti boli zaujímavé dielka, ktoré boli ocenené 10. októbra 2011. Prvenstvo získal Maroš Klocek, na druhom mieste sa umiestnil Filip Bodnár a tretie miesto patrilo Márii Smetankovej. Ostatní žiaci získali za svoju usilovnú prácu sladkú odmenu.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove