Vážené panie učiteľky a páni učitelia, vychovávateľky, milí žiaci našej školy
Chcem vás srdečne pozdraviť, privítať a prihovoriť sa na našej slávnostnej školskej akadémii, ktorú si každoročne pripravujeme na záver školského roka.
A je to tu, znova sa opakujú tie zaujímavé okamihy. Je tu deň, na ktorý sme sa tešili a keď prišiel, máme troška zmiešané pocity. Na jednej strane radosť, že po námahe z posledných dní v škole prichádzajú zaslúžené prázdniny. Na druhej strane smútok, že končia školské dni plné zážitkov a stretnutí s kamarátmi. A práve tím najstarším sa teraz prihovorím.
Milí žiaci, prežili ste tu deväť rokov, a to predsa niečo znamená. Znamená to opustiť doterajší režim, svojich spolužiakov, s ktorými ste prežili krásne chvíle, učiteľov viac aj menej obľúbených a všetko to, čo patrí k školskému životu. Minulosť prežitú v tejto škole vám nikto nevezme, ale budúcnosť vám nikto zadarmo nedaruje, musíte si ju vytvoriť vlastným úsilím. Príde opäť jeseň a vy sa postavíte na začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi s očakávaním a strachom ako v prvej triede. Prajem vám pevný krok do nového života a veľa osobného šťastia.
Milí žiaci, asi všetci s radosťou očakávate prázdniny, nové zážitky a veľa zábavy. Slnko vás bude príjemne hriať, budete mať priestor veľa športovať, čo prospieva vášmu zdraviu. Učitelia si oddýchnu od hlučných a neposlušných detí. Koniec roka je aj čas, v ktorom sa hodnotí celoročná práca žiakov. Pre niekoho je to príjemná chvíľa, pre niekoho zlá. Odovzdáva sa vysvedčenie. Jedni žiaci sa tešia na pochvalu od rodičov, druhí sa obávajú zlej reakcie rodiny.
Milí žiaci, počas roka ste sa zúčastnili mnohých súťaží a získali ste na nich výborné umiestnenia. Škola je na vás právom hrdá. Učitelia v spolupráci s vašimi rodičmi, mestom, školským strediskom, ale aj inými inštitúciami pripravili pre vás veľa zaujímavých podujatí – spoločenských, kultúrnych, športových, turistických, rôzne výchovné koncerty, divadelné predstavenia ale hlavne mnoho rôznych súťaží. Zažili ste pri nich veľa príjemných chvíľ a zábavy a na mnohé budete určite ešte dlho spomínať. Za výborný prospech, dobré správanie, vzornú reprezentáciu školy budú najlepší z vás odmenení – dostanete diplomy, pochvalné uznania, ktoré pre vás pripravili vaši učitelia a rodičia. Verím, že vás povzbudia do ďalšej práce. Zajtra pán primátor mesta prijme v Kaštieli v reprezentatívnej miestnosti pri príležitosti slávnostného oceňovania žiakov stropkovských škôl aj našich žiakov – a to Barboru Zakovičovú zo 4.A triedy, Jozefa Gonosa zo 4.B triedy, Barboru Bujdošovú z 5. A a Marka Davida Vatehu z 9.A triedy. Ocení ich prácu a poďakuje sa im za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy, mesta a celého regiónu. Verím, že vás budú inšpirovať k tomu, aby sa takejto pocty dostalo aj vám.
Vážení prítomní
ešte tri pochvaly chcem udeliť:
Prvú - všetkým učiteľom a vychovávateľom našej školy za dobrú pedagogickú prácu, za vzornú reprezentáciu, za trpezlivosť vo výchove a vzdelávaní Vás, našich žiakov.
Druhú pochvalu udeľujem p. zástupkyni Obšajsníkovej a Patlevičovej za to, že pomáhajú riadiť výchovno-vyučovací proces a vytvárajú vám podmienky na štúdium na našej škole, pani školskej psychologičke aj našej pani výchovnej poradkyni za všetko, čo pre Vás, ktorí ich potrebujete, robia.
Tretiu pochvalu udeľujem všetkým rodičom, ktorí spolupracovali s triednymi učiteľmi, rodičovskej rade a hlavne Ing. Maruščakovej za pomoc pri organizovaní mnohých školských podujatí.
Na záver všetkým žiakom želáme príjemné prežitie celých prázdnin, hlavne nech sú bez chorôb a úrazov, aby ste načerpali veľa nových síl do budúceho školského roku.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove