Aktívna angličtina na ZŠ Konštantínova
 
     V dňoch od 8. do 12. novembra 2010 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Konštantínova v Stropkove mali možnosť už po tretí krát zúčastniť týždenného kurzu angličtiny pod názvom English in Action Week. Dôkazom toho, že to bol skutočne aktívny týždeň boli hodiny plné angličtiny obsiahnutej v bežnej komunikácii, scénkach, dialógoch ale aj zábavných aj poučných hrách. Toto všetko bolo sprostredkované dvoma anglicky hovoriacimi lektormi Davidom Schofieldom a Danielom Barrom, ktorí nás počas celého týždňa „nútili“    komunikovať iba v angličtine a tak si prehĺbiť a zdokonaliť naše vedomosti v jazyku. Po úspešnom absolvovaní kurzu sme si odniesli nielen certifikát ale aj dobrý pocit, že sme pre seba urobili niečo prínosné. Chceli by sme sa preto poďakovať lektorom za ich trpezlivosť a našim učiteľkám angličtiny Mgr. S. Džupinovej a Mgr. A. Zápotockej za možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Už teraz sa tešíme na týždeň aktívnej angličtiny v školskom roku 2011/2012.
 
Betka Bučková, Zuzka Rusinková, Táňa Sidorová- žiačky ZŠ Konštantínova Stropkov


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove