Hľadá sa Dobšinský v Deň ľudovej rozprávky
Hľadá sa rozprávkový kráľ
nezavítal náhodou aj k Vám?
Všetky poličky dobre prezrite
knihu Pavla Dobšinského nájdite!
 
Takto znela celoslovenská výzva na hľadanie kníh nášho najväčšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Žiaci Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove mali za úlohu prehľadať svoju domácu knižnicu, povalu, pivnicu, zájsť k babkám a dedkom a nájsť knihu Pavla Dobšinského, prísť s ňou v Deň ľudovej rozprávky 16. marca 2010 do školskej knižnice. Najstaršou donesenou knihou bol Súpis slovenských rozprávok z roku 1927. Spoločne žiaci priniesli
do knižnice ukázať 41 kníh, za ktoré dostali milú odmenu.
V tento deň na žiakov v školskej knižnici čakala aj truhlica s knihami Pavla Dobšinského. Zúčastnení žiaci mali možnosť zapojiť sa do súťaže Truhlica Pavla Dobšinského. Úlohou bolo nájsť v knihách uložených v truhlici desať nálepiek a miesto umiestnenia každej nálepky zapísať do súťažného hárku. Žiaci pracovali veľmi usilovne, zodpovedne a so záujmom. Hárky potom ďalej poputovali do Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, kde pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc sa zapoja do žrebovania o knihy Pavla Dobšinského.
Veľmi milým hosťom nášho podujatia bola vedúca mestskej knižnice Ľudmila Antošová, ktorá priniesla na ukážku vzácne knihy Pavla Dobšinského a unikátny Šlabikár pre školy z roku 1921. Celé naše podujatie hodnotila pozitívne, páčila sa jej aktivita s truhlicou a ocenila to, že nezabúdame na zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Je to najmä jeho zásluha, že sa nám ľudové rozprávky uchovali v takom množstve a v takej veľkoleposti.
Mgr. Jana Smolková
    vedúca školskej knižnice  


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove