Projekt: „Spisovatelia v uliciach Stropkova“

            Na hodinách literárnej výchovy sme so žiakmi 7. ročníka realizovali projektové vyučovanie, počas ktorého si žiaci rozvíjali širokú škálu poznaní. Naučili sa, ako využiť jednotlivé vedomosti v bežnom živote. Žiaci popri plánovaní svojej práce poznávali realitu z rôznych hľadísk, poznávali svet, ktorý ich obklopuje. Naučili sa formovať pozitívny vzťah k svojmu rodnému mestu, v ktorom vyrastajú, žijú a majú ho radi. Aktívne sa zapájali do procesu poznávania. Na hodinách boli tvoriví pri riešení praktických úloh zo života žiakov a regiónu, ktorý je im blízky. Rozvíjali si tiež komunikačné a jazykové schopnosti. Navzájom spolupracovali a pomáhali si v skupinách.
           
Výsledným produktom projektu bolo namaľovanie mapy Stropkova, na ktorej sa nachádzajú názvy ulíc, pomenované podľa spisovateľov, náčrty pamiatok, ktoré sa nachádzajú v meste, báseň P. O. Hviezdoslavovi, list M. Kukučínovi, báseň o láske s uplatnením znakov romantizmu, medailóny vybraných spisovateľov, odborný opis Kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej.
           
Prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré vychádza hlavne zo skúseností žiakov, sme chceli vzdelávanie v našej škole ešte viac zefektívniť a zvýšiť tak motiváciu žiakov pre učenie sa pre život.                                         

                                                                             Mgr. Emília FlešárováAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove