Jana z Arku
 
      Jana z Arku vďačí za svoju slávu krátkemu romantickému životu a patetickej smrti. Vďaka zásahu počas storočnej vojny proti Anglicku sa stala hrdinkou Francúzska.
Prehlasovala, že je poslom Boha. Ten ju poveril úlohou dosadiť na trón skutočného kráľa Francúzska a vyhnať Angličanov z Francúzska. V roku 1430, po neúspešnom obliehaní Paríža, ju zajali Burgunďania a predali ju Anglickej vláde. Cirkevný súd v Rouene ju odsúdil za kacírstvo a čarodejníctvo. Dňa 30. mája 1431 vykonali popravu upálením. Svedkovia jej popravy tvrdili, že jej srdce nezhorelo. V roku 1456 ju katolícka cirkev rehabilitovala a roku 1920 vyhlásila za svätú. Odvtedy ju Francúzi uctievajú aj ako svoju národnú hrdinku.
     Na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky vznikol aj pôvodný slovenský muzikál a na jednej z jeho repríz v DJZ v Prešove sa dňa 03.05.2016 zúčastnili žiaci IX.A, IX.B a VIII.A. Herecké a spevácke výkony ocenili v závere obrovským potleskom. Ich návrat domov bol plný radosti a nadšenia z príjemne stráveného dňa.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove