Okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska 2017
Dňa 4.mája 2017 sa konalo okresné kolo súťaže „SLÁVIK SLOVENSKA 2017“,ktorú organizovala ZUŠ Františka Veselého v Stropkove. Pod vedením odbornej poroty sa súťažilo v 3. kategóriách.V každej kategórii mala zastúpenie aj naša škola a to na základe výsledkov školského kola.
Umiestnenie našich žiakov na speváckej súťaži : I.kategória-2.miesto : Tomáš Jakub, III.B 
II.kategória-2.miesto : Alica Olčaková, VI.B
III.kategória - 2.miesto : Klaudia Škurlová,VII.A
 
Naším spevákom srdečne gratulujeme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme !
 
 Mgr. Jana Burcinová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove