EXPERT je celoslovenská súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. V tomto školskom roku sa uskutoční už jej 3. ročník. V minulom školskom roku súťažilo viac ako 10 000 žiakov zo 448 škôl. Súťaž je jednorazová, teda v jeden deň napíšu žiaci test, ktorý pozostáva z otázok z piatich tém. Každý žiak súťaží v dvoch témach, ktoré si môže vybrať z ponuky. Dokonca nemusí svoju voľbu oznamovať vopred: svoje dve súťažne témy si môže vybrať až vo chvíli, keď dostane do ruky súťažný test a uvidí otázky. Otázky sú zaujímave, nie sú príliš akademické, aby boli dostupné širokej skupine žiakov.
           Súťažné témy sú: Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, Tajomstvá prírody, Ako funguje svet, Planéta Zem.
Na vypracovanie testu majú súťažiaci 60 minút. Súťažiaci budú odpovedať na 70 otázok (35 z každej témy, ktorú si zvolia). V každej otázke vyberá súťažiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu.
            Súťaž je určená žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ a žiakom všetkých ročníkov stredných škôl a osemročných gymnázií.
            Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých 10 miestach v ľubovoľnom zo 48 rebríčkov (pozri pravidlá), budú odmenení vecnými cenami. Spomedzi všetkých účastníkov súťaže vyžrebujeme jedného, ktorý získa dvojtýždenný jazykový pobyt v Anglicku!
 
            Z našej školy sa zúčastnilo súťaže 49 žiakov. Možno sa na niektorého z nich usmeje šťastie. Držíme všetkým prsty a o výsledkoch budeme informovať.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove