36 321 detí sa zapojilo do Čítajme si... v roku
 
          Dňa 4. júna 2013 v čase od 9:00 do 15:00 hodiny sa zrealizoval už 6. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „ Čítajme si ...“ Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a školských knižníc a škôl z celého Slovenska a čítalo v ňom 36 321 detí, čím sa prekonal rekord z minulého roku. Podujatie bolo opätovne cielené na detí od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú základné školy, osemročné stredné školy a gymnáziá.
          Každoročné prekonanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor podujatia, Linka detskej istoty, dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Prehľad ročníkov projektu „Čítajme si“:
V roku 2008 sa zúčastnili projektu 2912 detí.
V roku 2009 sa zúčastnili projektu 10 798 detí.
V roku 2010 sa zúčastnili projektu 21 234 detí.
V roku 2011 sa zúčastnili projektu 30 480 detí.
V roku 2012 sa zúčastnili projektu 35 542 detí.
V roku 2013 sa zúčastnili projektu 36 321 detí.
          Zoznam detských výhercov kníh, ktorí sa zapojili do tohtoročného čitateľského maratónu, bude uverejnený na webovej stránke do 30.6.2013.
                                                                              Zdroj: www.unicef.sk
Aj naša škola prispela k prekonaniu rekordu v počte 107 čítajúcich žiakov!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove