Mladý čitateľ v mestskej knižnici
        Už druhý školský rok majú možnosť žiaci našej školy získavať nové vedomosti v predmete Mladý čitateľ. Cieľom predmetu v treťom ročníku je naučiť žiakov myslieť v súvislostiach, komunikovať na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Pri osvojení si čítania hrá dôležitú úlohu aj technika čítania. Vyzdvihnutá je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s dielami a tvorcami a vytvárajú si k ním kladný vzťah.
        A tak sme strávili jednu vyučovaciu hodinu nášho predmetu v mestskej knižnici, ktorá pri príležitosti päťdesiateho výročia úmrtia spisovateľa Jozefa Cígera Hronského zorganizovala podujatie o jeho živote a diele. Nás zaujímali nami prečítané knihy Budkáčik a Dubkáčik a kniha Tri múdre kozliatka. Veľmi pútavou prezentáciou nás vedúca oboznámila so životom spisovateľa a predstavila nám všetky jeho diela. Preverila si aj žiacke vedomosti o knihách vo videoprojekcii,  kde žiaci mali z prečítaných kníh pripravené otázky. Odpovede im nerobili žiadne problémy a tak si zaslúžili veľkú pochvalu od pani Antošovej.  
        Určite aj takto strávená vyučovacia hodina nášho predmetu Mladý čitateľ prispela k vytváreniu kladného vzťahu žiakov k čítaniu kníh.
                                                 
Mgr. Jana Smolková – triedna učiteľka III.B


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove