NOC S BIBLIOU
 
     V dňoch 9.12.-10.12.2011 sa uskutočnil už druhý ročník celoslovenský projekt pod názvom NOC S BIBLIOU, ktorej cieľom bolo bližšie spoznať Pána Ježiša cez Sväté písmo. Akcia sa začala svätou omšou o 21:00 hod. v kaplnke na CZS Svätého Petra a Pavla. Súčasťou tejto akcie bola biblická prednáška
s ThDr. PhDr. Danielom  Slivkom, PhD.,potom nasledoval maratón čítania Svätého písma,kde sme bližšie spoznali knihu Genezis, výtvarné stvárnenie Biblie, filmové spracovanie Biblie, nočná adorácia,  krížová cesta a telemost s Rádiom Lumen.Všetko sa skončilo sobotu ráno modlitbou pred Sviatosťou Oltárnou a spoločnými raňajkami- agápe . Akcia bola určená pre žiakov základných škôl našej farnosti. Vítaní boli aj ich rodičia. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci z našej školy: Barbora Zakovičová,  Alexandra Lehocká, Júlia Rezska,Mária Jakubčová, Frederika Kočišová, Júlia Fiľarska, Klára Jobková a Katarína Hurná. Každý si odniesol bohaté duchovné zážitky. Bola to super nočná akcia.
     


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove