Aj záložka do knihy dokáže spojiť školy doma
i v zahraničí

 

 „Projekt Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha“ sa realizoval už po piatykrát v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Jeho cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií mohli na záložkách ľubovoľnou technikou stvárniť motív svojej obľúbenej knihy. Ich výmena potom poslúžila ako komunikačný prostriedok na nadviazanie priateľských kontaktov a poznávaniu slovenskej a českej literatúry medzi 411 partnerskými dvojicami, ktoré sa podarilo vytvoriť. Našej škole bola pridelená partnerská Základná škola s MŠ, Ul.  Harymírova 102, OSTRAVA - Zábřeh. Žiaci vytvárali záložky po jednotlivých ročníkoch a  tak boli aj odoslané spolu s listom, ktorý predstavil život našej školy. Po odoslaní nastalo očakávanie záložiek od partnerskej školy a následne prišla veľká radosť pri rozdávaní záložiek. Určite sa zapojíme aj budúci rok, aby sme získali kamarátov aj z iných miest.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove