Čas pokoja, lásky a spokojnosti

      Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch, nám ukázali naši  žiaci, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov. Toto milé podujatie sa konalo 16. 12. 2015 v školskej jedálni školy.
      Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. Naším cieľom bolo oživiť význam Vianoc pomocou novodobého ponímania tradičných hodnôt, ktoré robia túto chvíľku tak sviatočnou. Vedome či nevedome sa vraciame k tradičným hodnotám a uvedomujeme si, ako často hovoríme, čo všetko potrebujeme, čo nám ešte chýba a pritom zabúdame poďakovať za to, čo už máme. Veď najbohatší nie je ten, kto má najviac ale ten, kto najmenej potrebuje. Prívetivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú, vchádzajú do našich domovov v tomto sviatočnom čase akosi prirodzene, pretože pramenia z tej najčistejšej podoby úprimnosti ľudských citov. Uvedomujeme si vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime tú prevzácnu vôňu domova.
      V pripravenom pásme žiaci našej školy preukázali a využili svoje schopnosti, nemalé vedomosti a zručnosti. Divákov pobavili veselými scénkami, príjemným spevom, oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov i koledami. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si naprieč generáciami posolstvo Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní, načerpanie sily a elánu pri zvládaní prekážok, veľa tolerancie a lásky pre ľudí blízkych nášmu srdcu, ale najmä schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra – slovami, či bez slov
.

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove