Olympiáda v anglickom jazyku
 
Dňa 22. novembra 2012 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A pre žiakov 5. až 7. ročníka a 1B pre žiakov 8. a 9. ročníka. Spolu súťažilo 15 žiakov. V kategórii 1A ich bolo 8, v kategórii 1B 7. Žiaci si merali sily v gramatických cvičeniach, cvičeniach zameraných na slovnú zásobu a v čítaní s porozumením. Všetci sa poriadne potrápili a veľmi sústredili na riešenie úloh a ich zodpovedný prístup vidno aj na fotografiách.
V jednotlivých kategóriách sa umiestnili žiaci takto:
Kategória1A:
  • I.miesto : Samuel Kopolovec – VII. B
  • II. miesto : Barbora Verščáková – VII. A
  • III. miesto : Martina Marušáková – VII. A
Kategória1B  :
  • I.miesto : Zuzana Rusinková – IX. A
  • II.miesto : Patrícia Fakáčová – IX. B
  • III. miesto : Daniel Skasko – VIII. A
Víťazom srdečne blahoželáme.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú na obvodné kolo olympiády, ktoré sa uskutoční 17. januára 2013.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove