Beseda s policajtom
                11. januára 2012 sa v školskom klube detí uskutočnila beseda s policajtom. Beseda s názvom „Bezpečne na ceste“ bola zameraná na to, aby sa žiaci vedeli správne pohybovať na cestných komunikáciách. Deti sa dozvedeli, že aj chodci a cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a majú sa správať tak, aby neohrozovali seba a ostatných


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove