Slza ženy

Malý chlapec sa spýtal mamy.
"Prečo plačeš?"
"Pretože som žena," povedala mu.
Nerozumiem!" povedal syn.
Jeho mama ho objala a povedala:
"A nikdy ani neporozumieš."

Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca:
"Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?
"Všetky ženy plačú bez dôvodu," povedal otec. Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumel, prečo ženy plačú.

Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa:
"Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko??"
Boh povedal:
"Keď som stvoril ženu, musela byť výnimočná.
Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta,
ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.
Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, aj keď sa všetci
ostatní vzdávajú.

Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj
vtedy, ak ju dieťa hlboko raní.
Dal som jej SILU prijať svojho manžela napriek jeho chybám.
A nakoniec som jej dal SLZU, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla.

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, ani v postave, ktorú má.
Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu.
...Dajme si veľký pozor, aby sme nerozplakali ženu, lebo Boh počíta
jej slzy!...Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove