Účelové cvičenie

     V piatok, 9. 5. 2008, sme sa zúčastnili na účelovom cvičení. Žiaci prvého stupňa mali za cieľ presun po komunikácii a tak to spojili s návštevou hasičov, ktorí sídlia na konci nášho mesta. Tí si pre nich pripravili pekný program. Žiaci druhého stupňa sa po prvej hodine - teoretickej - presunuli na školské ihrisko, kde ich čakalo 6 súťažných stanovíšť - dopravná výchova, hod granátom na terč, zdravotnícka výchova, civilná ochrana, topografia a streľba zo vzduchovky -
a 6 oddychových zón. Striedavo súťažili aj oddychovali.
     Po rotácii na jednotlivých stanovištiach prišlo vyhodnotenie súťaže. Prvé miesto si vybojovali žiaci z VIII.C, druhé miesto žiaci zo VI. A a tretie miesto VIII. A. Všetkým víťazom a zúčastneným  gratulujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie pri súťažení zase o rok. 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove